Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2615(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0165/2019

Keskustelut :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Äänestykset :

PV 14/03/2019 - 11.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0219

Pöytäkirja
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

27. Nicaraguan tilanne (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Nicaraguan tilanne (2019/2615(RSP))

Neven Mimica (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, GUE/NGL-ryhmän puolesta João Pimenta Lopes, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Ana Gomes, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio Faria, Carlos Zorrinho ja Francisco Assis.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová ja Jiří Pospíšil.

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda ja Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta Nicaraguan tilanteesta (2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019)

—   Ramón Jáuregui Atondo ja Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta Nicaraguan tilanteesta (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019)

—   Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta Nicaraguan tilanteesta (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Nicaraguan tilanteesta (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019)

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta Nicaraguan tilanteesta (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019)

—   Charles Tannock, Karol Karski ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Nicaraguan tilanteesta (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.18.

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö