Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2615(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0165/2019

Debaty :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Głosowanie :

PV 14/03/2019 - 11.18
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0219

Protokół
Środa, 13 marca 2019 r. - Strasburg

27. Sytuacja w Nikaragui (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Nikaragui (2019/2615(RSP))

Neven Mimica (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio Faria, Carlos Zorrinho i Francisco Assis.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová i Jiří Pospíšil.

Głos zabrał Neven Mimica.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda et Francisco José Millán Mon, au nom du groupe PPE, w sprawie sytuacji w Nikaragui (2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo et Elena Valenciano, au nom du groupe S&D, w sprawie sytuacji w Nikaragui (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019);

—   Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato et Bart Staes, au nom du groupe Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Nikaragui (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao et Rolandas Paksas, au nom du groupe EFDD, w sprawie sytuacji w Nikaragui (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg et Hilde Vautmans, au nom du groupe ALDE, w sprawie sytuacji w Nikaragui (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski et Ryszard Czarnecki, au nom du groupe ECR, w sprawie sytuacji w Nikaragui (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.18 protokołu z dnia 14.3.2019.

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności