Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2615(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0165/2019

Dezbateri :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Voturi :

PV 14/03/2019 - 11.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0219

Proces-verbal
Miercuri, 13 martie 2019 - Strasbourg

27. Situația în Nicaragua (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația în Nicaragua (2019/2615(RSP))

Neven Mimica (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Ana Gomes, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio Faria, Carlos Zorrinho și Francisco Assis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová și Jiří Pospíšil.

A intervenit Neven Mimica.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda et Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo et Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019);

—   Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato et Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao et Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg et Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski et Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.18 al PV din 14.3.2019.

Ultima actualizare: 19 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate