Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0190(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0056/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0056/2019

Συζήτηση :

PV 13/03/2019 - 28
CRE 13/03/2019 - 28

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0206

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

28. Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών * (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (αναδιατύπωση) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Μία πρώτη συζήτηση πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2018 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2018) και στη συνέχεια διεξήχθη ψηφοφορία στις 18 Ιανουαρίου 2018 (σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2018).

Η Julia Pitera (αναπληρώτρια εισηγήτρια) παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sergio Gaetano Cofferati, Julie Ward και Caterina Chinnici.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου