Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0190(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0056/2019

Ingivna texter :

A8-0056/2019

Debatter :

PV 13/03/2019 - 28
CRE 13/03/2019 - 28

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0206

Protokoll
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg

28. Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn * (debatt)
CRE

Betänkande om utkastet till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

En första debatt hade ägt rum den 17 januari 2018 (punkt 19 i protokollet av den 17.1.2018) som följdes av omröstning den 18 januari 2018 (punkt 6.5 i protokollet av den 18.1.2018)

Julia Pitera (som ersatte föredraganden) redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati, Julie Ward och Caterina Chinnici.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias och Michaela Šojdrová.

Talare: Neven Mimica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.4 i protokollet av den 14.3.2019.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy