Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 13. března 2019 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (další postup)
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Předložení dokumentů
 5.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 6.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 7.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 8.Změna klimatu (rozprava)
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 a vystoupení Spojeného království z EU (rozprava)
 11.Hlasování
  11.1.Všeobecné vývozní povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království ***I (hlasování)
  11.2.Pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU ***I (hlasování)
  11.3.Pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v kontextu vystoupení Spojeného království z EU ***I (hlasování)
  11.4.Bezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)
  11.5.Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem *** (hlasování)
  11.6.Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení) (hlasování)
  11.7.Účast Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska na činnosti agentury eu-LISA *** (hlasování)
  11.8.Rozsah a mandát zvláštních zástupců EU (hlasování)
  11.9.Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb ***I (hlasování)
  11.10.Vízový informační systém ***I (hlasování)
  11.11.Azylový a migrační fond ***I (hlasování)
  11.12.Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz ***I (hlasování)
  11.13.Fond pro vnitřní bezpečnost ***I (hlasování)
  11.14.Definice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin ***I (hlasování)
  11.15.Navržené změny Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie ***I (hlasování)
  11.16.Stanovení alternativních opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království z EU ***I (hlasování)
  11.17.Společná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)
  11.18.Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)
  11.19.Pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu z důvodu vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)
  11.20.Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie ***I (hlasování)
  11.21.Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I (hlasování)
  11.22.Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny (hlasování)
  11.23.Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany (hlasování)
  11.24.Dohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Pokračování denního zasedání
 15.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 16.Doporučení k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy (rozprava)
 17.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019 – Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019 (rozprava)
 18.Pokračování denního zasedání
 19.Hlasování
  19.1.Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center ***I (hlasování)
  19.2.Změna nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)
  19.3.Změna nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)
  19.4.Přístavní zařízení pro příjem odpadu z lodí ***I (hlasování)
  19.5.Prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie ***I (hlasování)
  19.6.Potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání ***I (hlasování)
  19.7.Námitka vůči prováděcímu aktu: maximální limity reziduí pro některé látky včetně klothianidinu (hlasování)
  19.8.Geneticky modifikovaná kukuřice 4114 (DP-ØØ4114-3) (hlasování)
  19.9.Geneticky modifikovaná kukuřice (MON-87411-9) (hlasování)
  19.10.Geneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 a podkombinace Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 a MIR162 × 1507 (hlasování)
  19.11.Účinné látky včetně thiaklopridu (hlasování)
  19.12.Zpráva o Turecku za rok 2018 (hlasování)
  19.13.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019 (hlasování)
  19.14.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019 (hlasování)
 20.Vysvětlení hlasování
 21.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 22.Pokračování denního zasedání
 23.Minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic ***I (rozprava)
 24.Zřízení Evropského měnového fondu (rozprava)
 25.Ochrana hospodářské soutěže v letecké dopravě ***I (rozprava)
 26.Pokyny pro rozpočet na rok 2020 – oddíl III (rozprava)
 27.Situace v Nikaragui (rozprava)
 28.Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí * (rozprava)
 29.Pořad jednání příštího denního zasedání
 30.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (263 kb)
21/06/2019 12:22
  Prezenční listina (63 kb)
14/05/2019 15:32
 
Zápis (92 kb)
21/06/2019 12:22
  Prezenční listina (11 kb)
14/05/2019 15:32
  Výsledky hlasování (83 kb)
17/05/2019 08:52
  Jmenovitá hlasování (244 kb)
16/05/2019 14:32
 
Zápis (344 kb)
21/06/2019 12:22
  Prezenční listina (71 kb)
14/05/2019 15:32
  Výsledky hlasování (268 kb)
17/05/2019 08:52
  Jmenovitá hlasování (1574 kb)
16/05/2019 14:32
Poslední aktualizace: 21. června 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí