Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (jatkotoimenpiteet)
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 6.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 7.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 8.Ilmastonmuutos (keskustelu)
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Eurooppa-neuvoston 21. ja 22. maaliskuuta 2019 pidettävän kokouksen valmistelu ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta (keskustelu)
 11.Äänestykset
  11.1.Unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ***I (äänestys)
  11.2.Alueellisten yhteistyöohjelmien PEACE IV (Ireland-United Kingdom) ja Yhdistynyt kuningaskunta – Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland) jatkaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista ***I (äänestys)
  11.3.Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista ***I (äänestys)
  11.4.Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät lentoturvallisuusnäkökohdat ***I (äänestys)
  11.5.EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus *** (äänestys)
  11.6.EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  11.7.Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin osallistuminen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimintaan *** (äänestys)
  11.8.EU:n erityisedustajien toiminta-ala ja tehtävät (äänestys)
  11.9.Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset ***I (äänestys)
  11.10.Viisumitietojärjestelmä ***I (äänestys)
  11.11.Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto ***I (äänestys)
  11.12.Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline ***I (äänestys)
  11.13.Sisäisen turvallisuuden rahasto ***I (äänestys)
  11.14.Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen ***I (äänestys)
  11.15.Ehdotus Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta ***I (äänestys)
  11.16.Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavat varautumistoimenpiteet ***I (äänestys)
  11.17.Perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt ***I (äänestys)
  11.18.Perusluonteiset lentoyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt ***I (äänestys)
  11.19.Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat säännöt ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista ***I (äänestys)
  11.20.Unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä ***I (äänestys)
  11.21.Tietyt Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevat näkökohdat ***I (äänestys)
  11.22.Suojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa kaikille (äänestys)
  11.23.EUH:n toteuttama seuranta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi (äänestys)
  11.24.Assosiaatiosopimus unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Istunnon jatkaminen
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 16.Suositukset neuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä (keskustelu)
 17.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2019 - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (keskustelu)
 18.Istunnon jatkaminen
 19.Äänestykset
  19.1.Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto ***I (äänestys)
  19.2.Asetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttaminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista ***I (äänestys)
  19.3.Asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttaminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista ***I (äänestys)
  19.4.Aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat vastaanottolaitteet ***I (äänestys)
  19.5.Muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentäminen ***I (äänestys)
  19.6.Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunta ***I (äänestys)
  19.7.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muun muassa klotianidiinin jäämien enimmäismäärät (äänestys)
  19.8.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi 4114 (DP-ØØ4114-3) (äänestys)
  19.9.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 87411 (MON-87411-9) (äänestys)
  19.10.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (äänestys)
  19.11.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: vaikuttavat aineet, kuten tiaklopridi (äänestys)
  19.12.Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus (äänestys)
  19.13.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2019 (äänestys)
  19.14.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (äänestys)
 20.Äänestysselitykset
 21.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 22.Istunnon jatkaminen
 23.Järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimukset ***I (keskustelu)
 24.Euroopan valuuttarahaston perustaminen (keskustelu)
 25.Kilpailun turvaaminen ilmakuljetuksissa ***I (keskustelu)
 26.Vuoden 2020 talousarvion suuntaviivat - Pääluokka III (keskustelu)
 27.Nicaraguan tilanne (keskustelu)
 28.Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus * (keskustelu)
 29.Seuraavan istunnon esityslista
 30.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (266 kb)
21/06/2019 12:26
  Läsnäololista (63 kb)
14/05/2019 15:36
 
Pöytäkirja (91 kb)
21/06/2019 12:26
  Läsnäololista (11 kb)
14/05/2019 15:36
  Äänestysten tulokset (83 kb)
17/05/2019 08:52
  Nimenhuutoäänestykset (245 kb)
16/05/2019 14:34
 
Pöytäkirja (345 kb)
21/06/2019 12:26
  Läsnäololista (69 kb)
14/05/2019 15:36
  Äänestysten tulokset (251 kb)
17/05/2019 08:52
  Nimenhuutoäänestykset (1563 kb)
16/05/2019 14:34
Päivitetty viimeksi: 21. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö