Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Zapisnik
Srijeda, 13. ožujka 2019. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika) (daljnje postupanje)
 3.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 4.Podnošenje dokumenata
 5.Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke
 6.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 7.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 8.Klimatske promjene (rasprava)
 9.Nastavak dnevne sjednice
 10.Priprema sjednice Europskog vijeća od 21. i 22. ožujka 2019. i povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (rasprava)
 11.Glasovanje
  11.1.Opća izvozna dozvola Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu ***I (glasovanje)
  11.2.Nastavak programâ teritorijalne suradnje PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ***I (glasovanje)
  11.3.Nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ***I (glasovanje)
  11.4.Sigurnost zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I (glasovanje)
  11.5.Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana *** (glasovanje)
  11.6.Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana (rezolucija) (glasovanje)
  11.7.Sudjelovanje Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna u Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde *** (glasovanje)
  11.8.Područje djelovanja i mandat posebnih predstavnika EU-a (glasovanje)
  11.9.Zahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga ***I (glasovanje)
  11.10.Vizni informacijski sustav ***I (glasovanje)
  11.11.Fond za azil i migracije ***I (glasovanje)
  11.12.Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza ***I (glasovanje)
  11.13.Fond za unutarnju sigurnost ***I (glasovanje)
  11.14.Definicija, prezentiranje i označivanje jakih alkoholnih pića i zaštita njihovih oznaka zemljopisnog podrijetla ***I (glasovanje)
  11.15.Nacrt izmjena Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije ***I (glasovanje)
  11.16.Utvrđivanje mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ***I (glasovanje)
  11.17.Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I (glasovanje)
  11.18.Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I (glasovanje)
  11.19.Pravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I (glasovanje)
  11.20.Odobrenja za ribolov ribarskim plovilima Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i ribolovne aktivnosti ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije ***I (glasovanje)
  11.21.Određeni aspekti sigurnosti i povezivosti željeznica s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije ***I (glasovanje)
  11.22.Europa koja štiti: Čist zrak za sve (glasovanje)
  11.23.Popratne mjere koje je ESVD poduzeo dvije godine nakon izvješća EP-a o strateškoj komunikaciji EU-a za borbu protiv propagande koju protiv njega provode treće strane (glasovanje)
  11.24.Sporazum o pridruživanju između EU-a i Monaka, Andore i San Marina (glasovanje)
 12.Obrazloženja glasovanja
 13.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 14.Nastavak dnevne sjednice
 15.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 16.Preporuke za otvaranje pregovora između EU-a i SAD-a (rasprava)
 17.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019. - Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019. (rasprava)
 18.Nastavak dnevne sjednice
 19.Glasovanje
  19.1.Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara ***I (glasovanje)
  19.2.Izmjena Uredbe (EZ) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ***I (glasovanje)
  19.3.Izmjena Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I (glasovanje)
  19.4.Lučki uređaji za prihvat isporuke brodskog otpada ***I (glasovanje)
  19.5.Produljenje prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije ***I (glasovanje)
  19.6.Borba protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja ***I (glasovanje)
  19.7.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: najveća dopuštena količina rezidua za nekoliko tvari uključujući klotianidin (glasovanje)
  19.8.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz 4114 (DP-ØØ4114-3) (glasovanje)
  19.9.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz MON 87411 (MON-87411-9) (glasovanje)
  19.10.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (glasovanje)
  19.11.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: aktivne tvari uključujući tiakloprid (glasovanje)
  19.12.Izvješće o Turskoj za 2018. (glasovanje)
  19.13.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019. (glasovanje)
  19.14.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019. (glasovanje)
 20.Obrazloženja glasovanja
 21.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 22.Nastavak dnevne sjednice
 23.Minimalno pokriće gubitka za neprihodujuće izloženosti ***I (rasprava)
 24.Osnivanje Europskog monetarnog fonda (rasprava)
 25.Zaštita tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu ***I (rasprava)
 26.Smjernice za proračun za 2020. - dio III. (rasprava)
 27.Stanje u Nikaragvi (rasprava)
 28.Nadležnost, priznavanje i izvršenje odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece * (rasprava)
 29.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 30.Zatvaranje dnevne sjednice
 Popis nazočnih
Zapisnik (265 kb) Popis nazočnih (63 kb) Rezultati glasovanja (345 kb) Poimenična glasovanja (5202 kb) 
 
Zapisnik (93 kb) Popis nazočnih (11 kb) Rezultati glasovanja (82 kb) Poimenična glasovanja (593 kb) 
 
Zapisnik (374 kb) Popis nazočnih (70 kb) Rezultati glasovanja (255 kb) Poimenična glasovanja (1559 kb) 
Posljednje ažuriranje: 19. kolovoza 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti