Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2019. március 13., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke) (további intézkedések)
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.Dokumentumok benyújtása
 5.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 6.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 7.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 8.Éghajlatváltozás (vita)
 9.Az ülés folytatása
 10.Az Európai Tanács 2019. március 21–22-i ülésének előkészítése és az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése (vita)
 11.Szavazások órája
  
11.1.Az Unióból Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély ***I (szavazás)
  
11.2.Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel a PEACE IV (Írország–Egyesült Királyság) és az Egyesült Királyság–Írország (Írország–Észak-Írország–Skócia) területi együttműködési programok folyamatossága ***I (szavazás)
  
11.3.Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel az Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatása ***I (szavazás)
  
11.4.Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben a légi közlekedés biztonsága ***I (szavazás)
  
11.5.Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között *** (szavazás)
  
11.6.Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között (állásfoglalás) (szavazás)
  
11.7.Norvégiának, Izlandnak, Svájcnak és Liechtensteinnek a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökségben való részvétele *** (szavazás)
  
11.8.Az EU különleges képviselőinek hatásköre és megbízatása (szavazás)
  
11.9.A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelmények ***I (szavazás)
  
11.10.Vízuminformációs Rendszer ***I (szavazás)
  
11.11.Menekültügyi és Migrációs Alap ***I (szavazás)
  
11.12.A határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz ***I (szavazás)
  
11.13.Belső Biztonsági Alap ***I (szavazás)
  
11.14.A szeszes italok meghatározása, megjelenítése és jelölése, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalma ***I (szavazás)
  
11.15.Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv javasolt módosításai ***I (szavazás)
  
11.16.A szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetése ***I (szavazás)
  
11.17.Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályok ***I (szavazás)
  
11.18.Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályok ***I (szavazás)
  
11.19.Az Egyesült Királyság Unióból való kilépése következtében az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos szabályok ***I (szavazás)
  
11.20.Az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek ***I (szavazás)
  
11.21.A vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásai ***I (szavazás)
  
11.22.Védelmet nyújtó Európa: Tiszta levegőt mindenkinek! (szavazás)
  
11.23.A harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról szóló parlamenti jelentést követően két évvel az EKSZ által végzett nyomon követés (szavazás)
  
11.24.Az EU és Monaco, Andorra, valamint San Marino közötti társulási megállapodás (szavazás)
 12.A szavazáshoz fűzött indokolások
 13.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 14.Az ülés folytatása
 15.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 16.Ajánlások az EU és az Egyesült Államok közötti tárgyalások megindítására (vita)
 17.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés – A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (vita)
 18.Az ülés folytatása
 19.Szavazások órája
  
19.1.Az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózata ***I (szavazás)
  
19.2.A 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosítása ***I (szavazás)
  
19.3.Az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosítása ***I (szavazás)
  
19.4.A hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítmények ***I (szavazás)
  
19.5.Az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő eszközök átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása ***I (szavazás)
  
19.6.A készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelem ***I (szavazás)
  
19.7.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Megengedett szermaradékanyag-határértékek, többek között a klotianidin tekintetében (szavazás)
  
19.8.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított 4114 (DP-ØØ4114-3) kukorica (szavazás)
  
19.9.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított MON 87411 (MON-87411-9) kukorica (szavazás)
  
19.10.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 kukorica (szavazás)
  
19.11.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Hatóanyagok, többek között a tiakloprid (szavazás)
  
19.12.A Törökországról szóló, 2018. évi jelentés (szavazás)
  
19.13.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés (szavazás)
  
19.14.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (szavazás)
 20.A szavazáshoz fűzött indokolások
 21.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 22.Az ülés folytatása
 23.A nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet ***I (vita)
 24.Az Európai Valutaalap létrehozása (vita)
 25.A légi közlekedés területén zajló verseny védelme ***I (vita)
 26.A 2020. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz (vita)
 27.A nicaraguai helyzet (vita)
 28.A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóság, a határozatok elismerése és végrehajtása, valamint a gyermekek jogellenes külföldre vitele * (vita)
 29.A következő ülésnap napirendje
 30.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (273 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredménye (356 kb) Név szerinti szavazás eredménye (5202 kb) 
 
Jegyzőkönyv (94 kb) Jelenléti ív (11 kb) A szavazások eredménye (87 kb) Név szerinti szavazás eredménye (250 kb) 
 
Jegyzőkönyv (393 kb) Jelenléti ív (69 kb) A szavazások eredménye (262 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1566 kb) 
Utolsó frissítés: 2020. augusztus 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat