Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Trešdiena, 2019. gada 13. marts - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (veiktie pasākumi)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 4.Dokumentu iesniegšana
 5.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 6.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 7.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 8.Klimata pārmaiņas (debates)
 9.Sēdes atsākšana
 10.Gatavošanās Eiropadomes 2019. gada 21. un 22. marta sanāksmei un Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (debates)
 11.Balsošanas laiks
  
11.1.Savienības vispārējā eksporta atļauja konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Apvienoto Karalisti ***I (balsošana)
  
11.2.Teritoriālās sadarbības programmu “PEACE IV (Īrija–Apvienotā Karaliste)” un “Apvienotā Karaliste–Īrija (Īrija–Ziemeļīrija–Skotija)” turpināšana, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ***I (balsošana)
  
11.3.Uzsākto mācību mobilitātes pasākumu turpināšana programmā “Erasmus+” saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES ***I (balsošana)
  
11.4.Aviācijas drošība saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)
  
11.5.ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību *** (balsošana)
  
11.6.ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību (rezolūcija) (balsošana)
  
11.7.Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas līdzdalība Eiropas Aģentūrā lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā *** (balsošana)
  
11.8.ES īpašo pārstāvju darbības joma un pilnvaras (balsošana)
  
11.9.Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības ***I (balsošana)
  
11.10.Vīzu informācijas sistēma ***I (balsošana)
  
11.11.Patvēruma un migrācijas fonds ***I (balsošana)
  
11.12.Finansiāla atbalsta instrumenta izveide robežu pārvaldībai un vīzām ***I (balsošana)
  
11.13.Iekšējās drošības fonds ***I (balsošana)
  
11.14.Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana un to ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība ***I (balsošana)
  
11.15.Ierosinātie grozījumi 3. protokolā par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem ***I (balsošana)
  
11.16.Ārkārtas pasākumu noteikšana sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES ***I (balsošana)
  
11.17.Kopīgi noteikumi, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)
  
11.18.Kopīgi noteikumi, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)
  
11.19.Noteikumi, kuri saistīti ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)
  
11.20.Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības Savienības ūdeņos ***I (balsošana)
  
11.21.Daži dzelzceļa drošības un savienojamības aspekti saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)
  
11.22.Eiropas nodrošināta aizsardzība: tīrs gaiss visiem (balsošana)
  
11.23.EĀDD veiktie turpmākie pasākumi divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai (balsošana)
  
11.24.Asociācijas nolīgums starp ES un Monako, Andoru un Sanmarīno (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 14.Sēdes atsākšana
 15.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 16.Ieteikumi attiecībā uz ES un ASV sarunu sākšanu (debates)
 17.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2019. gada izaugsmes pētījums - Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā (debates)
 18.Sēdes atsākšana
 19.Balsošanas laiks
  
19.1.Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls ***I (balsošana)
  
19.2.Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 391/2009 attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)
  
19.3.Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)
  
19.4.Ostas atkritumu pieņemšanas iekārtas kuģu atkritumu nodošanai ***I (balsošana)
  
19.5.Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, pagaidu izmantošanas pagarināšana ***I (balsošana)
  
19.6.Krāpšanas un viltošanas apkarošana attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem ***I (balsošana)
  
19.7.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: vairāku vielu, tostarp klotianidīna, maksimālie atlieku līmeņi (balsošana)
  
19.8.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 4114 (DP-ØØ4114-3) (balsošana)
  
19.9.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 87411 (MON-87411-9) (balsošana)
  
19.10.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (balsošana)
  
19.11.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: aktīvās vielas, tostarp tiakloprīds (balsošana)
  
19.12.2018. gada ziņojums par Turciju (balsošana)
  
19.13.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2019. gada izaugsmes pētījums (balsošana)
  
19.14.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā (balsošana)
 20.Balsojumu skaidrojumi
 21.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 22.Sēdes atsākšana
 23.Zaudējumu seguma minimums nerezultatīviem riska darījumiem ***I (debates)
 24.Eiropas Monetārā fonda izveide (debates)
 25.Konkurences aizsardzība gaisa transportā ***I (debates)
 26.2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (debates)
 27.Stāvoklis Nikaragvā (debates)
 28.Jurisdikcija, lēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautiskā nolaupīšana (pārstrādāta redakcija) * (debates)
 29.Nākamās sēdes darba kārtība
 30.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (271 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb) Balsošanas rezultāti (350 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (5202 kb) 
 
Protokols (93 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsošanas rezultāti (86 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (247 kb) 
 
Protokols (380 kb) Apmeklējumu reģistrs (71 kb) Balsošanas rezultāti (274 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1569 kb) 
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 19. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika