Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 13 maart 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging)
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Ingekomen stukken
 5.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 6.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 7.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 8.Klimaatverandering (debat)
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 21 en 22 maart 2019 en de terugtrekking van het VK uit de EU (debat)
 11.Stemmingen
  11.1.Verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk ***I (stemming)
  11.2.Voortzetting van de territoriale samenwerkingsprogramma's Peace IV (Ierland-Verenigd Koninkrijk) en Verenigd Koninkrijk-Ierland (Ierland/Noord-Ierland/Schotland) in de context van de terugtrekking van het VK uit de EU ***I (stemming)
  11.3.Voortzetting van de lopende leermobiliteitsactiviteiten uit hoofde van het Erasmus+-programma in het kader van de terugtrekking van het VK uit de EU ***I (stemming)
  11.4.Luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU ***I (stemming)
  11.5.Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan *** (stemming)
  11.6.Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan (resolutie) (stemming)
  11.7.Deelname van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein aan eu-Lisa *** (stemming)
  11.8.Reikwijdte en mandaat voor speciale vertegenwoordigers van de EU (stemming)
  11.9.Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten ***I (stemming)
  11.10.Visuminformatiesysteem ***I (stemming)
  11.11.Fonds voor asiel en migratie ***I (stemming)
  11.12.Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa ***I (stemming)
  11.13.Fonds voor interne veiligheid ***I (stemming)
  11.14.Definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken ***I (stemming)
  11.15.Voorgestelde wijzigingen van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie ***I (stemming)
  11.16.Vaststelling van noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking van het VK uit de EU ***I (stemming)
  11.17.Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU ***I (stemming)
  11.18.Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU ***I (stemming)
  11.19.Voorschriften met betrekking tot het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I (stemming)
  11.20.Vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie ***I (stemming)
  11.21.Bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie ***I (stemming)
  11.22.Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen (stemming)
  11.23.Door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden (stemming)
  11.24.Associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Aanbevelingen voor het openen van onderhandelingen tussen de EU en de VS (debat)
 17.Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019 - Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019 (debat)
 18.Hervatting van de vergadering
 19.Stemmingen
  19.1.Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra ***I (stemming)
  19.2.Wijziging van Verordening (EG) nr. 391/2009 wat betreft de terugtrekking van het VK uit de Unie ***I (stemming)
  19.3.Wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het VK uit de Unie ***I (stemming)
  19.4.Havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval ***I (stemming)
  19.5.Verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet ***I (stemming)
  19.6.Bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten ***I (stemming)
  19.7.Bezwaar op grond van artikel 106: maximumresidugehalten voor verschillende stoffen, waaronder clothianidin (stemming)
  19.8.Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais 4114 (DP-ØØ4114-3) (stemming)
  19.9.Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais MON 87411 (MON-87411-9) (stemming)
  19.10.Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (stemming)
  19.11.Bezwaar op grond van artikel 106: werkzame stoffen, met inbegrip van thiacloprid (stemming)
  19.12.Verslag 2018 over Turkije (stemming)
  19.13.Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019 (stemming)
  19.14.Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019 (stemming)
 20.Stemverklaringen
 21.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 22.Hervatting van de vergadering
 23.Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen ***I (debat)
 24.Instelling van het Europees Monetair Fonds (debat)
 25.Bescherming van de mededinging in de luchtvaart ***I (debat)
 26.Richtsnoeren voor de begroting 2020 - Afdeling III (debat)
 27.Situatie in Nicaragua (debat)
 28.Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) * (debat)
 29.Agenda van de volgende vergadering
 30.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (272 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (350 kb) Hoofdelijke stemming (5202 kb) 
 
Notulen (93 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (83 kb) Hoofdelijke stemming (240 kb) 
 
Notulen (386 kb) Presentielijst (69 kb) Uitslag van de stemming (248 kb) Hoofdelijke stemming (1562 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid