Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Środa, 13 marca 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (podjęte działania)
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Składanie dokumentów
 5.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 7.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 8.Zmiana klimatu (debata)
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca oraz wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (debata)
 11.Głosowanie
  
11.1.Generalne unijne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa ***I (głosowanie)
  
11.2.Kontynuacja programów współpracy terytorialnej PEACE IV (Irlandia - Zjednoczone Królestwo) i Zjednoczone Królestwo – Irlandia (Irlandia – Irlandia Północna – Szkocja) w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
11.3.Kontynuacja trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
11.4.Bezpieczeństwo lotnicze w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
11.5.Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem *** (głosowanie)
  
11.6.Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem (rezolucja) (głosowanie)
  
11.7.Udział Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu w Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości *** (głosowanie)
  
11.8.Zakres działania i mandat specjalnych przedstawicieli UE (głosowanie)
  
11.9.Wymogi dostępności produktów i usług ***I (głosowanie)
  
11.10.Wizowy system informacyjny ***I (głosowanie)
  
11.11.Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji ***I (głosowanie)
  
11.12.Instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz ***I (głosowanie)
  
11.13.Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego ***I (głosowanie)
  
11.14.Definicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych ***I (głosowanie)
  
11.15.Projekt zmian Protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
11.16.Ustanowienie środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
11.17.Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
11.18.Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
11.19.Przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
11.20.Upoważnienia dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz operacje połowowe prowadzone przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii ***I (głosowanie)
  
11.21.Niektóre aspekty bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
11.22.Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich (głosowanie)
  
11.23.Działania podjęte przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (głosowanie)
  
11.24.Układ o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 13.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Zalecenia dotyczące otwarcia negocjacji między UE a USA (debata)
 17.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019 - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r. (debata)
 18.Wznowienie posiedzenia
 19.Głosowanie
  
19.1.Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji ***I (głosowanie)
  
19.2.Zmiana rozporządzenia (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
19.3.Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
19.4.Portowe urządzenia do odbioru odpadów ze statków ***I (głosowanie)
  
19.5.Przedłużenie przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym ***I (głosowanie)
  
19.6.Zwalczanie fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi ***I (głosowanie)
  
19.7.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: najwyższe dopuszczalne poziomy kilku substancji, w tym chlotianidyny (głosowanie)
  
19.8.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza 4114 (DP-ØØ4114-3) (głosowanie)
  
19.9.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 87411 (MON-87411-9) (głosowanie)
  
19.10.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (głosowanie)
  
19.11.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: substancje czynne, w tym tiaklopryd (głosowanie)
  
19.12.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji (głosowanie)
  
19.13.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019 (głosowanie)
  
19.14.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r. (głosowanie)
 20.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 21.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 22.Wznowienie posiedzenia
 23.Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych ***I (debata)
 24.Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego (debata)
 25.Ochrona konkurencji w transporcie lotniczym ***I (debata)
 26.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2020 – sekcja III (debata)
 27.Sytuacja w Nikaragui (debata)
 28.Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę * (debata)
 29.Porządek obrad następnego posiedzenia
 30.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (269 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (350 kb) Wyniki głosowań imiennych (5202 kb) 
 
Protokół (94 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (87 kb) Wyniki głosowań imiennych (243 kb) 
 
Protokół (391 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowania (263 kb) Wyniki głosowań imiennych (1564 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności