Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 13 marca 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (podjęte działania)
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Składanie dokumentów
 5.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 7.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 8.Zmiana klimatu (debata)
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca oraz wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (debata)
 11.Głosowanie
  11.1.Generalne unijne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa ***I (głosowanie)
  11.2.Kontynuacja programów współpracy terytorialnej PEACE IV (Irlandia - Zjednoczone Królestwo) i Zjednoczone Królestwo – Irlandia (Irlandia – Irlandia Północna – Szkocja) w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  11.3.Kontynuacja trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  11.4.Bezpieczeństwo lotnicze w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  11.5.Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem *** (głosowanie)
  11.6.Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem (rezolucja) (głosowanie)
  11.7.Udział Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu w Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości *** (głosowanie)
  11.8.Zakres działania i mandat specjalnych przedstawicieli UE (głosowanie)
  11.9.Wymogi dostępności produktów i usług ***I (głosowanie)
  11.10.Wizowy system informacyjny ***I (głosowanie)
  11.11.Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji ***I (głosowanie)
  11.12.Instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz ***I (głosowanie)
  11.13.Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego ***I (głosowanie)
  11.14.Definicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych ***I (głosowanie)
  11.15.Projekt zmian Protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  11.16.Ustanowienie środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  11.17.Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  11.18.Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  11.19.Przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  11.20.Upoważnienia dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz operacje połowowe prowadzone przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii ***I (głosowanie)
  11.21.Niektóre aspekty bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  11.22.Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich (głosowanie)
  11.23.Działania podjęte przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (głosowanie)
  11.24.Układ o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 13.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Zalecenia dotyczące otwarcia negocjacji między UE a USA (debata)
 17.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019 - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r. (debata)
 18.Wznowienie posiedzenia
 19.Głosowanie
  19.1.Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji ***I (głosowanie)
  19.2.Zmiana rozporządzenia (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  19.3.Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  19.4.Portowe urządzenia do odbioru odpadów ze statków ***I (głosowanie)
  19.5.Przedłużenie przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym ***I (głosowanie)
  19.6.Zwalczanie fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi ***I (głosowanie)
  19.7.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: najwyższe dopuszczalne poziomy kilku substancji, w tym chlotianidyny (głosowanie)
  19.8.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza 4114 (DP-ØØ4114-3) (głosowanie)
  19.9.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 87411 (MON-87411-9) (głosowanie)
  19.10.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (głosowanie)
  19.11.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: substancje czynne, w tym tiaklopryd (głosowanie)
  19.12.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji (głosowanie)
  19.13.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019 (głosowanie)
  19.14.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r. (głosowanie)
 20.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 21.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 22.Wznowienie posiedzenia
 23.Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych ***I (debata)
 24.Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego (debata)
 25.Ochrona konkurencji w transporcie lotniczym ***I (debata)
 26.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2020 – sekcja III (debata)
 27.Sytuacja w Nikaragui (debata)
 28.Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę * (debata)
 29.Porządek obrad następnego posiedzenia
 30.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (269 kb)
19/08/2020 17:51
  Lista obecności (63 kb)
14/05/2019 15:40
 
Protokół (94 kb)
19/08/2020 17:51
  Lista obecności (11 kb)
14/05/2019 15:40
  Wyniki głosowania (87 kb)
20/08/2020 03:14
  Głosowanie imienne (243 kb)
16/05/2019 14:34
 
Protokół (391 kb)
19/08/2020 17:51
  Lista obecności (70 kb)
14/05/2019 15:40
  Wyniki głosowania (263 kb)
20/08/2020 03:14
  Głosowanie imienne (1564 kb)
16/05/2019 14:34
Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności