Zoznam 
Zápisnica
PDF 259kWORD 83k
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg
Výsledky hlasovaní

 Použité skratky a značky

 1. Všeobecné vývozné povolenie Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva ***I 

Správa: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+645, 2, 7

 2. Pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie ***I 

Správa: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+624, 13, 24

 3. Pokračovanie v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie ***I 

Správa: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+651, 9, 10

 4. Bezpečnosť letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I 

Správa: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+658, 8, 4

 5. Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom *** 

Odporúčanie: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
hlasovanie: postup súhlasuHPM+513, 85, 67

 6. Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (uznesenie) 

Správa: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
ods.171GUE/NGL-
ods.192GUE/NGL-
ods.48ods.pôvodný textOH+361, 286, 25
ods.733GUE/NGL-
ods.744GUE/NGL-
ods.765GUE/NGL-
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+565, 53, 55
Žiadosti o oddelené hlasovanie
ECR:ods.48

 7. Účasť Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska na činnosti eu-LISA *** 

Odporúčanie: Monica Macovei (A8-0081/2019)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
hlasovanie: postup súhlasuHPM+602, 15, 56

 8. Rozsah pôsobnosti a mandát osobitných zástupcov EÚ 

Správa: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
schválenie bez hlasovania
(článok 113 ods. 6 rokovacieho poriadku)

 9. Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb ***I 

Správa: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda363výborHPM+613, 23, 36

 10. Vízový informačný systém ***I 

Správa: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
PN gestorského výboru – hlasovanie v blokoch1-234
242-251
výborEH+540, 123, 10
článok 1 ods. 1 bod 1
Nariadenie (ES) č. 767/2008
článok 1 ods. 2
252VVerts/ALE
GUE/NGL
HPM-234, 411, 31
článok 1 ods. 1 bod 2 písm. c)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
článok 13 ods. 7 písm. a)
253Verts/ALE
GUE/NGL
HPČ
1/HPM-289, 381, 6
2/HPM+452, 214, 7
článok 1 ods. 1 bod 4
Nariadenie (ES) č. 810/2009
článok 21a
254VVerts/ALE
GUE/NGL
HPM-274, 396, 6
235-241výbor+
hlasovanie: návrh KomisieHPM+522, 122, 31
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE:PN 252, 253, 254
Žiadosti o hlasovanie po častiach
Verts/ALE:
PN 253
1.časť„a) deti mladšie ako 12 rokov“
2.časť„a osoby staršie než 70 rokov“

 11. Fond pre azyl a migráciu ***I 

Správa: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
PN gestorského výboru – hlasovanie v blokoch2-6
9-11
13-16
20-23
25
27
29
33
35-36
38-39
41
43-45
47-48
50-51
53-56
58
61-64
67
74-75
78
81
83
86-91
94-96
98-102
105-118
120-122
124-132
134-137
139
141-142
144-167
170-175
178
180-182
187-194
196-203
205
207
211-215
217-218
220-223
225-227
229-231
233-249
výbor+
PN gestorského výboru – oddelené hlasovanie1výborHPM+538, 122, 14
7výborHPČ
1/HPM+568, 94, 9
2/HPM+571, 83, 7
3/HPM+506, 136, 12
4/HPM+499, 159, 19
8výborHPM+559, 110, 8
12výborHPČ
1+
2/HPM+493, 159, 20
17výborHPM+350, 292, 29
18výborOH+
19výborOH/EH+339, 336, 5
24výborHPČ
1+
2/EH-334, 342, 5
26výborOH+
28výborHPČ
1+
2+
30výborHPČ
1/HPM+571, 83, 22
2+
32výborOH/EH+354, 318, 6
34výborHPM+337, 325, 13
37výborOH/EH+337, 319, 19
40výborHPČ
1+
2/EH+349, 321, 6
3+
46výborHPČ
1+
2/EH+339, 327, 15
3+
49výborOH/EH+338, 336, 4
52výborOH/EH+377, 232, 68
57výborHPČ
1+
2/EH+351, 327, 2
3/EH+370, 308, 1
60výborHPČ
1+
2+
66výborOH+
68výborHPČ
1+
2+
73výborHPČ
1/HPM+629, 35, 18
2/HPM+495, 154, 20
79výborOH+
80výborHPČ
1+
2+
82výborOH+
84výborOH/EH+360, 306, 12
85výborOH+
92výborHPČ
1+
2+
97výborOH+
104výborHPČ
1+
2/EH+356, 254, 66
119výborHPČ
1+
2+
138výborHPČ
1+
2/EH+357, 321, 2
140výborHPČ
1+
2+
168výborOH+
169výborOH+
176výborOH+
177výborOH+
179výborOH+
184výborHPČ
1+
2+
186výborOH/EH+422, 253, 6
195výborOH+
209výborOH+
210výborOH+
216výborHPČ
1+
2+
224výborOH/EH+355, 311, 16
232výborOH+
článok 2 ods. 1 písm. e)261VENF-
65výbor+
článok 3 ods. 2 písm. b)69výbor+
262ENF
článok 3 ods. 2 písm. c)70-71výbor+
263ENF
článok 3 ods. 2 od písm. c)72výbor+
264ENF
článok 4 od odseku 276výborEH+347, 325, 4
252PPE
článok 4 od odseku 277výborEH+370, 302, 5
253PPE
článok 9 ods. 293výborHPČ
1+
2+
254PPE
článok 13 ods. 1103výborHPČ
1+
2+
255PPE
článok 14 od odseku 2256PPEEH-230, 427, 19
článok 18 ods. 2123výborEH+347, 316, 16
257PPE
článok 22265VENF-
133výbor+
článok 26 ods. 2266VENF-
143výborHPČ
1+
2+
Príloha II bod 3 písm. d)183výbor+
258PPE
Príloha III názov259PPEEH-228, 428, 22
185výbor+
Príloha III bod 1 písm. f)267ENF-
Príloha III bod 2 písm. i)268VENF-
204výbor+
Príloha III bod 3 písm. b)269VENF-
206výbor+
Príloha III bod 3 písm. e)270VENFHPM-109, 549, 23
208výbor+
Príloha III bod 4 písm. b)271VENF-
219výborEH+349, 324, 6
Príloha III bod 4 písm. h)272ENF-
Príloha IV zarážka 1273ENF-
228výbor+
odôv. 2431výborEH+348, 320, 7
250PPE
odôv. 3242výborEH-323, 349, 3
251PPE-
odôv. 55260VENF-
59výborEH+356, 254, 66
hlasovanie: návrh KomisieHPM+374, 260, 47
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ECR:PN 1, 7, 8, 17, 34, 73
ENF:PN 7 (štvrtá časť), 270
Žiadosti o oddelené hlasovanie
ECR:PN 1, 7 (štvrtá časť), 8, 17, 26, 34, 73
PPE:PN 17, 32, 37, 49, 52, 59, 76, 77, 84, 186, 224
ENF:PN 17, 18, 19, 24, 34, 37, 66, 76, 77, 79, 82, 85, 93, 97, 103, 168, 169, 176, 177, 179, 195, 209, 210, 232
Žiadosti o hlasovanie po častiach
ECR:
PN 12
1.časťText ako celok okrem slov: „a vytvárania bezpečných a legálnych spôsobov vstupu do Únie, a to aj s cieľom“ a „Fond by mal ako nástroj vnútornej politiky Únie a jediný nástroj financovania azylu a migrácie na úrovni Únie v prvom rade podporovať akcie v oblasti azylu a migrácie v rámci Únie. Vo vymedzenom rozsahu a pri dodržaní náležitých ochranných opatrení by však“
2.časťtieto slová
PN 24
1.časťText ako celok okrem slov: „a organizácií občianskej spoločnosti v oblasti integrácie vrátane združení utečencov a migrantov“
2.časťtieto slová
PN 28
1.časťText ako celok okrem slov: „a dlhodobej reintegrácii“
2.časťtieto slová
PN 30
1.časťText ako celok okrem slov: „Osobitná pozornosť by sa mala venovať zraniteľným skupinám. Rozhodnutia o návrate by mali byť založené na komplexnom a starostlivom posúdení situácie v krajine pôvodu vrátane vyhodnotenia absorpčnej kapacity na miestnej úrovni. Osobitné opatrenia a akcie podporujúce krajiny pôvodu, najmä zraniteľných ľudí, prispievajú k zaisteniu udržateľnosti, bezpečnosti a účinnosti návratov. Tieto opatrenia by sa mali vykonávať za aktívnej účasti miestnych orgánov, občianskej spoločnosti a diaspór.“
2.časťtieto slová
PN 60
1.časťText ako celok okrem slov: „a s organizáciami občianskej spoločnosti vrátane organizácií migrantov a utečencov“
2.časťtieto slová
PPE:
PN 40
1.časť„Prioritou tohto fondu by malo byť financovanie akcií na samotnom území Únie. Z fondu je možné financovať opatrenia v tretích krajinách, ktoré získavajú podporu z fondu“
2.časť„ktorá by mala byť obmedzená, pokiaľ ide o jej finančný rozsah, ale“
3.časť:„primeraná na dosiahnutie cieľov fondu podľa článku 3 tohto nariadenia, a mala by byť primerane zabezpečená. Takéto opatrenia by mali dopĺňať ostatné akcie mimo Únie, ktoré sú podporované prostredníctvom nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti. Pri vykonávaní takýchto akcií by sa malo dbať predovšetkým na dosiahnutie plného súladu a doplnkovosti so zásadami a všeobecnými cieľmi vonkajšej činnosti a zahraničnej politiky Únie vo vzťahu k dotknutej krajine alebo regiónu a s medzinárodnými záväzkami Únie. Mala by sa dodržiavať zásada súdržnosti politík v záujme rozvoja, ako sa uvádza v bode 35 Európskeho konsenzu o rozvoji. Pri realizácii núdzovej pomoci by sa mala zabezpečiť súdržnosť s humanitárnymi zásadami stanovenými v Európskom konsenze o humanitárnej pomoci“
PN 46
1.časť„Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť, aby programy členských štátov zahŕňali opatrenia, ktoré prispievajú k dosiahnutiu každého zo špecifických cieľov tohto nariadenia, s cieľom prispieť k dosiahnutiu politických cieľov fondu. Mali by ďalej zabezpečiť, aby prideľovanie finančných prostriedkov na špecifické ciele slúžilo týmto cieľom čo najlepším spôsobom a aby sa zakladalo na aktuálnych potrebách“
2.časť„aby programy zahŕňali minimálnu úroveň výdavkov v súvislosti s týmito cieľmi“
3.časť:„aby rozdelenie zdrojov na ciele bolo úmerné výzvam, aby boli vybrané priority v súlade s opatreniami stanovenými v prílohe II a aby sa pri rozdeľovaní zdrojov medzi ciele zabezpečilo splnenie celkového politického cieľa“
PN 93
1.časť„Finančné prostriedky z tematického nástroja sú určené na priority, ktoré majú pre Úniu vysokú pridanú hodnotu, alebo sa použijú v reakcii na naliehavé potreby, a to v súlade s dohodnutými prioritami Únie uvedenými v prílohe II, a prostredníctvom vhodných akcií v prílohe III. Komisia zabezpečí pravidelnú spoluprácu s organizáciami občianskej spoločnosti pri príprave, vykonávaní, monitorovaní a hodnotení pracovných programov“
2.časť„Minimálne 20 % finančných prostriedkov z tematického nástroja sa pridelí na špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. a). Aspoň 10 % finančných prostriedkov z tematického nástroja sa vyčlení na špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. b). Aspoň 10 % finančných prostriedkov z tematického nástroja sa vyčlení na špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. c). Aspoň 10 % finančných prostriedkov z tematického nástroja sa vyčlení na špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. cb).“
PN 103
1.časť„Každý členský štát a Komisia zabezpečia, aby priority vymedzené v národnom programe zodpovedali prioritám Únie v oblasti riadenia azylu a migrácie a reagovali na výzvy v tejto oblasti a aby boli v plnom súlade s príslušným acquis Únie a medzinárodnými záväzkami Únie a členských štátov vyplývajúcimi z medzinárodných nástrojov, ktorých sú signatármi, najmä z Dohovoru OSN o právach dieťaťa. Pri vymedzovaní priorít svojich programov členské štáty zabezpečia, aby sa v nich náležite zohľadnili vykonávacie opatrenia stanovené v prílohe II“
2.časť„Členské štáty v tejto súvislosti vyčlenia minimálne 20 % svojich pridelených finančných prostriedkov na špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 prvého pododseku písm. a). Členské štáty vyčlenia aspoň 10 % finančných prostriedkov, ktoré im boli pridelené, na špecifické ciele uvedené v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. b). Členské štáty vyčlenia aspoň 10 % finančných prostriedkov, ktoré im boli pridelené, na špecifické ciele uvedené v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. c). Členské štáty vyčlenia aspoň 10 % finančných prostriedkov, ktoré im boli pridelené, na špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. cb).“
PN 104
1.časť„Členské štáty okrem toho zabezpečia, aby ich programy zahŕňali akcie, ktorými sa budú riešiť všetky špecifické ciele fondu podľa článku 3 ods. 2 a že rozdelenie zdrojov medzi tieto ciele povedie k ich splneniu“
2.časť„Komisia pri vyhodnocovaní programov členských štátov zabezpečí, že na projekty, pri ktorých existuje jasný dôkaz, že zákonnosť týchto projektov alebo zákonnosť a riadnosť tohto financovania alebo výkon týchto projektov mohli byť spochybnené v dôsledku odôvodneného stanoviska, ktoré Komisia vydala v súvislosti s nesplnením povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, nebudú k dispozícii žiadne finančné prostriedky“
PN 138
1.časťText ako celok okrem slova: „nepredvídane“
2.časťtoto slovo
PN 140
1.časťText ako celok okrem slova: „nepredvídane“
2.časťtoto slovo
PN 143
1.časťText ako celok okrem slova: „nepredvídane“
2.časťtoto slovo
ENF:
PN 7
1.časť„Fond by mal v plnej miere rešpektovať ľudské práva a mal by byť v súlade s Agendou 2030, so zásadou súdržnosti politík v záujme rozvoja, ako je stanovené v článku 208 ZFEÚ“, okrem slov „a mal by byť v súlade s Agendou 2030“, „a záväzkami na medzinárodnej úrovni súvisiacimi s migráciou a azylom, najmä s globálnym paktom o utečencoch“, „a globálnym paktom o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii.“
2.časť„a mal by byť v súlade s Agendou 2030“
3.časť:„a záväzkami na medzinárodnej úrovni súvisiacimi s migráciou a azylom, najmä s globálnym paktom o utečencoch“
4.časť:a globálnym paktom o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii.“
PN 68
1.časťText ako celok okrem slov: „v súlade so zásadou solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti“
2.časťtieto slová
PN 73
1.časťText ako celok okrem slov: „napr.“ a „relevantné medzinárodné organizácie, mimovládne organizácie, najmä organizácie utečencov a migrantov, národné inštitúcie pre ľudské práva a orgány pre rovnosť a hospodárskych a sociálnych partnerov.“
2.časťtieto slová
PN 80
1.časťText ako celok okrem slov: „pridružené k schengenskému priestoru“
2.časťtieto slová
PN 92
1.časťText ako celok okrem slov: „a medzinárodné a mimovládne organizácie“
2.časťtieto slová
PN 119
1.časťText ako celok okrem slov: „a prijímanie osôb z humanitárnych dôvodov“ (v názve) a „Okrem pridelenej sumy vypočítanej v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) členské štáty každé dva roky dostanú dodatočnú sumu ako jednorazovú platbu 6 000 EUR za každú osobu prijatú v rámci humanitárnych schém“
2.časťtieto slová
PN 184
1.časťText ako celok okrem slov: „a) podpora dodržiavania medzinárodného práva a Charty základných práv Európskej únie a ich vykonávanie v rámci politík a opatrení v oblasti azylu a migrácie“ a „medzinárodným organizáciám, mimovládnym organizáciám a sociálnym partnerom“ ( v písmene b)
2.časťtieto slová
PN 216
1.časťText ako celok okrem slov: „c) d) a f) a okrem slov: „a akcie podporujúce akceptáciu zo strany prijímajúcej spoločnosti“ (v písmene e))
2.časťpísmená c), d) a f) a slová: „a akcie podporujúce akceptáciu zo strany prijímajúcej spoločnosti“ (v písmene e))
ECR, ENF:
PN 57
1.časťText ako celok okrem slov: „s organizáciami občianskej spoločnosti“ a „a v tretích krajinách“
2.časť„s organizáciami občianskej spoločnosti“
3.časť:„a v tretích krajinách“

 12. Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza 

Správa: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh na zamietnutie návrhu Komisie
Návrh na zamietnutie návrhu Komisie210EFDD-
Návrh legislatívneho aktu
PN gestorského výboru – spoločné hlasovanie1-7
10-15
17-18
20-39
43-52
54-56
59-60
63
67-72
74-75
78-84
86-91
94-107
109-113
115-145
147
151-163
165
168
170-185
187-191
193-196
198-200
202-204
výbor+
PN gestorského výboru – oddelené hlasovanie8výborOH+
9výborOH+
16výborOH+
19výborOH+
40výborHPČ
1+
2+
41výborHPM+490, 170, 17
42výborOH/EH+384, 287, 6
53výborOH+
57výborOH+
58výborOH+
61výborOH+
62výborOH+
64výborOH+
66výborHPČ
1+
2+
73výborOH+
76výborOH+
85výborOH+
92výborOH+
93výborOH+
108výborOH+
114výborHPČ
1+
2/EH+349, 306, 16
3+
146výborHPM+535, 117, 23
148výborOH+
149výborOH+
150výborOH+
166výborOH+
167výborOH+
169výborHPM+513, 151, 12
186výborHPM+502, 153, 14
197výborOH+
201výborHPM+505, 151, 20
205výborOH+
článok 3 ods. 2 písm. a)213ENF-
článok 4 ods. 3 písm. a)214VENF-
článok 4 ods. 3 písm. b)215VENF-
článok 5 ods. 3211VGUE/NGL-
65výbor+
článok 8 ods. 677výborEH+361, 311, 4
206PPE
článok 23 ods. 2216VENF-
Príloha II bod 1 písm. c)164výborEH+352, 307, 18
207PPE
Príloha III bod 1 od písmena g)208PPE+
Príloha III bod 1 písm. i)217VENF-
Príloha III bod 2 písm. h)218VENF-
Príloha IV bod 6209PPE+
192výbor
odôv. 57212VENF-
hlasovanie: návrh KomisieHPM+473, 169, 39
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ENF:PN 41, 146, 169, 186, 201
Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE:PN 41, 42, 53, 108
ENF:PN 8, 9, 16, 19, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 73, 76, 85, 92, 93, 148, 149, 150, 166, 167, 197, 205
Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN 40
1.časťText ako celok okrem slov: „ako opatrenie poslednej možnosti“
2.časťtieto slová
PN 66
1.časť„Právne subjekty zapojené do konzorcií minimálne dvoch nezávislých subjektov, ktoré sú usadené v rôznych členských štátoch alebo v zámorských krajinách alebo na zámorských územiach spojených s týmito štátmi, sú oprávnené“
2.časť„Článok 6 ods. 3 sa uplatňuje, ak sú medzinárodné organizácie, ktoré sú zapojené do konzorcia, usadené v tretej krajine“
PN 114
1.časť„Komisia môže vo výnimočných prípadoch a ako poslednej možnosti rozhodnúť o poskytnutí finančnej pomoci na riešenie naliehavých a osobitných potrieb v prípade riadne odôvodnenej núdzovej situácie“
2.časť„a ako poslednej možnosti“
3.časť:„Tieto situácie môžu byť dôsledkom naliehavého a výnimočného tlaku, keď veľký alebo neúmerný počet štátnych príslušníkov tretích krajín prekročilo, prekračuje alebo pravdepodobne prekročí vonkajšie hranice jedného alebo viacerých členských štátov, a to najmä na hraničných úsekoch, na ktorých bol zistený taký stupeň vplyvu, ktorý ohrozuje fungovanie celého schengenského priestoru, alebo v prípade akejkoľvek inej riadne odôvodnenej núdzovej situácie, ktorá si vyžaduje prijatie naliehavých opatrení na vonkajších hraniciach v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Komisia bezodkladne informuje Európsky parlament a Radu“

 13. Fond pre vnútornú bezpečnosť ***I 

Správa: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
PN gestorského výboru – spoločné hlasovanie2-7
10
13-16
18-22
26
28-30
32-46
48-49
51-52
55-57
59-60
62-67
69-70
72-76
78
80-92
95-117
119-123
125-126
130-131
133-154
výbor+
PN gestorského výboru – oddelené hlasovanie1výborHPČ
1+
2+
8výborOH+
9výborHPČ
1+
2+
11výborHPČ
1/HPM+588, 56, 17
2/HPM+539, 59, 36
17výborOH+
23výborHPM+518, 89, 56
24výborOH+
27výborOH+
47výborHPM+565, 68, 24
50výborHPČ
1/HPM+605, 34, 20
2/HPM+583, 57, 21
3/HPM+528, 99, 30
4/HPM+514, 88, 57
53výborOH+
54výborOH+
58výborOH+
61výborHPČ
1+
2/EH-277, 364, 23
68výborOH+
71výborHPČ
1+
2+
77výborOH+
79výborHPČ
1+
2+
93výborOH+
94výborOH+
118výborHPM-301, 314, 53
124výborOH+
127výborHPČ
1+
2+
128výborHPM+495, 91, 84
129výborHPČ
1+
2+
132výborHPČ
1+
2+
článok 13 od odseku 2160PPE+
článok 18157VENF-
článok 22 ods. 2158VENF-
odôv. 14155ENF-
12výbor+
odôv. 37159PPEEH+363, 306, 9
25výbor
odôv. 45156VENF-
31výborEH+362, 238, 72
hlasovanie: návrh KomisieHPM+481, 142, 49
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
GUE/NGL:PN 111, 23, 47, 50, 128
ENF:PN 118
Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE:PN 25, 31
GUE/NGL:PN 23, 47, 128
ENF:PN 8, 17, 24, 27, 53, 54, 58, 68, 77, 93, 94, 124
Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN 61
1.časť„Právne subjekty zapojené do konzorcií minimálne dvoch nezávislých subjektov, ktoré sú usadené v rôznych členských štátoch alebo v zámorských krajinách alebo na zámorských územiach spojených s týmito štátmi, sú oprávnené“
2.časť„Článok 6 ods. 3 sa uplatňuje, ak sú medzinárodné organizácie, ktoré sú zapojené do konzorcia, usadené v tretej krajine“
GUE/NGL:
PN 11
1.časťText ako celok okrem slov: „V núdzových situáciách a v záujme riešenia a prevencie vážneho ohrozenia verejnej bezpečnosti, a to aj v situácii po teroristickom útoku, by akcie vojenských síl na území členského štátu mali byť oprávnené na podporu z fondu“
2.časťtieto slová
ENF:
PN 1
1.časťText ako celok okrem slov: „mali s pomocou súkromného sektora a občianskej spoločnosti“ a „neznášanlivosti a diskriminácii“
2.časťtieto slová
PN 9
1.časťText ako celok okrem slov: „intolerancie a diskriminácie“
2.časťtieto slová
PN 71
1.časťText ako celok okrem slov: „vrátane organizácií občianskej spoločnosti“
2.časťtieto slová
PN 79
1.časťText ako celok okrem slov: „Európska prokuratúra (EPPO)“ a „vrátane organizácií občianskej spoločnosti“
2.časťtieto slová
PN 127
1.časťText ako celok okrem slov: „v kombinácii s algoritmami umelej inteligencie“
2.časťtieto slová
PN 129
1.časťText ako celok okrem slov: „s osobitným dôrazom na odbornú prípravu v oblasti základných práv vrátane opatrení na odhaľovanie a predchádzanie rasizmu“
2.časťtieto slová
PN 132
1.časťText ako celok okrem slov: „neznášanlivosti a diskriminácie“
2.časťtieto slová
GUE/NGL, ENF:
PN 50
1.časťText ako celok okrem slov: „a rasizmu“ (odsek 3 písm. a)), „vrátane občianskej spoločnosti“ (odsek 3 písm. b)) a okrem odseku 4
2.časť„a rasizmu“ (odsek 3 písm. a))
3.časť:„vrátane občianskej spoločnosti“ (odsek 3 písm. b))
4.časť:ods.4

 14. Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín ***I 

Správa: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda195výborHPM+637, 14, 26

 15. Návrh zmien Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie ***I 

Správa: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda6výborHPM+585, 39, 55

 16. Stanovenie krízových opatrení v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I 

Správa: Marian Harkin a Jean Lambert (A8-0161/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
PN gestorského výboru – hlasovanie v blokoch1-11výbor+
vyhlásenie Komisie12výbor+
hlasovanie: návrh KomisieHPM+652, 8, 18

 17. Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I 

Správa: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda10výborHPM+623, 35, 21

 18. Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I 

Správa: Pavel Telička (A8-0062/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda18výborHPM+653, 21, 5

 19. Pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie ***I 

Návrh nariadenia (COM(2019)0048 – C8-0037/2019 – 2019/0009(COD))

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
od odôvodnenia 101výbor+
hlasovanie: návrh KomisieHPM+640, 18, 17

 20. Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie ***I 

Návrh nariadenia (COM(2019)0049 – C8-0036/2019 – 2019/0010(COD))

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh na zamietnutie návrhu Komisie
Návrh na zamietnutie návrhu Komisie1EFDDHPM-51, 614, 10
návrh Komisie
hlasovanie: návrh KomisieHPM+641, 28, 6
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
EFDD:PN 1
Iné
Z dôvodu interných postupov Rada požadovala, aby sa do aktu začlenilo toto odôvodnenie:
„Vzhľadom na potrebu zabezpečiť pred dátumom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie právny rámec zameraný na zabránenie prerušeniu rybolovných činností rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie a rybárskymi plavidlami Únie vo vodách Spojeného kráľovstva v deň vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie, ktorým by mohol byť 30. marec 2019, sa považovalo za vhodné stanoviť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.“

 21. Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I 

Návrh nariadenia (COM(2019)0088 – C8-0046/2019 – 2019/0040(COD))

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Text ako celok1ZČ1výbor+
článok 32viac ako 38 poslancov+
1ZČ2výbor
hlasovanie: návrh KomisieHPM+661, 5, 5

 22. Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých 

Návrh uznesenia: B8-0156/2019

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B8-0156/2019
(výbor ENVI)
ods.221ECR-
1PPEHPM-300, 368, 11
od odseku 28EFDD, Verts/ALE, GUE/NGLHPM+394, 258, 21
22ECRHPM-279, 371, 28
ods.32PPEHPM+339, 328, 10
ods.pôvodný textHPČ
1
2
ods.4ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
ods.5ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
od odseku 331GUE/NGLEH-138, 516, 21
od odseku 732GUE/NGL-
ods.83PPEHPM-301, 370, 8
ods.9ods.pôvodný textOH+
ods.10ods.pôvodný textHPM+604, 56, 14
od odseku 159EFDD, Verts/ALE, GUE/NGLHPM-234, 359, 77
10EFDD, Verts/ALE, GUE/NGLEH+378, 290, 6
ods.16ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
ods.17ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
ods.18ods.pôvodný textHPČ
1+
2/HPM+570, 98, 9
3/HPM+396, 265, 15
od odseku 1923ECRHPM-280, 359, 35
ods.21ods.pôvodný textOH+
ods.2240ENF-
ods.2441ENFHPM-103, 547, 24
ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
ods.25ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
ods.26ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
od odseku 2715S&DEH-330, 340, 3
ods.28ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
od odseku 284PPEHPM-320, 328, 23
11EFDD, Verts/ALE, S&DHPM-317, 319, 37
16S&D+
ods.2912EFDD, Verts/ALE, S&DEH-309, 358, 8
24ECREH-306, 363, 5
ods.35ods.pôvodný textOH+
ods.36ods.pôvodný textOH+
od odseku 3613EFDD, Verts/ALE, GUE/NGLEH+362, 287, 24
ods.37ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
od odseku 4017S&D+
ods.40ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
od odseku 4133GUE/NGL-
ods.42ods.pôvodný textOH+
ods.43ods.pôvodný textOH+
ods.44ods.pôvodný textOH+
od odseku 4418S&DEH+334, 309, 29
ods.45ods.pôvodný textOH+
ods.46ods.pôvodný textOH+
ods.50ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
3+
od odseku 5225ECR-
od odseku 5714EFDDEH+385, 276, 8
ods.6034GUE/NGLEH-212, 438, 17
ods.6135GUE/NGL-
ods.6426ECR-
ods.6536GUE/NGL-
od odseku 6527ECR-
42ENFHPM-52, 592, 31
od citácie 145EFDD, Verts/ALE, GUE/NGL, S&DHPM+366, 290, 11
6EFDD, Verts/ALE, GUE/NGLHPM+382, 272, 12
od odôvodnenia A7EFDD, Verts/ALEHPM+427, 207, 35
19ECREH-298, 367, 8
20ECRHPM-268, 365, 33
odôv. Bods.pôvodný textOH+
od odôvodnenia C28GUE/NGL-
odôv. Eods.pôvodný textOH+
od odôvodnenia E37ENFHPM-63, 537, 72
38ENFHPM-58, 594, 15
39ENF-
odôv. H29GUE/NGL-
ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
odôv. Iods.pôvodný textHPČ
1+
2+
od odôvodnenia K30GUE/NGLEH+363, 306, 6
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+446, 146, 79
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
EFDD:PN 4, 5, 6, 7, 8, 9
ECR:PN 18 (druhá a tretia časť), 20, 22, 23
PPE:PN 1, 2, 3, 4 ods. 10 záverečné hlasovanie
Verts/ALE:PN 1, 3, 11, 23
ENF:PN 37, 38, 41, 42
Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE:odôv. B
ECR:odseky 9, 46 odôv. E
ENF:odseky 9, 10, 21, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46
Žiadosti o hlasovanie po častiach
ECR:
ods.24
1.časťText ako celok okrem slov: zdôrazňuje, že v harmonizovanom rámci pre mýtne systémy by sa mali brať do úvahy emisie skleníkových plynov a emisie znečisťujúcich látok, pokiaľ ide o environmentálne správanie, s cieľom vyslať jasné a vyvážené signály pre vývoj nových vozidiel;“
2.časťtieto slová
ENF:
ods.3
1.časťText ako celok okrem slov: „na klímu a“
2.časťtieto slová
ods.4
1.časť„opätovne zdôrazňuje, že znečistenie ovzdušia má miestny, regionálny, národný a cezhraničný rozmer a vyžaduje si opatrenia na všetkých úrovniach riadenia; preto žiada, aby sa posilnil prístup viacúrovňového riadenia, kde všetci aktéri preberú zodpovednosť za opatrenia, ktoré možno a treba prijať na ich príslušnej úrovni; rovnako sa domnieva, že tvorba politiky by mala v Komisii prebiehať vo väčšej miere spoločne za účasti všetkých príslušných generálnych riaditeľstiev;“
2.časťvyjadruje poľutovanie nad tým, že aj keď je oblasť znečisťovania ovzdušia v rozsahu pôsobnosti GR pre životné prostredie, plnenie jeho cieľov často oslabujú politiky a záujmy iných útvarov;“
ods.5
1.časťText ako celok okrem slov: „zmena klímy“
2.časťtieto slová
ods.16
1.časťText ako celok okrem slov: „a znižovanie emisií CO2“ „dve spojené výzvy“ a „že automobily, dodávky a autobusy s nulovými a nízkymi emisiami sú nevyhnutné na poskytovanie čistej, energeticky efektívnej a cenovo dostupnej mobility pre všetkých občanov a že urýchlenie rozvoja masového trhu s týmito vozidlami prostredníctvom zvýšenia ich ponuky v Únii je rozhodujúce pre zníženie cien v prospech spotrebiteľov, prevádzkovateľov vozových parkov, orgánov verejného obstarávania a európskej spoločnosti ako celku;“
2.časťtieto slová
ods.17
1.časť„zdôrazňuje, že je veľmi dôležité stimulovať trh s elektrickými vozidlami a vydávať pre členské štáty usmernenia s odporúčaniami s cieľom nabádať ich na zavádzanie finančných stimulov pre vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami;“
2.časť„zdôrazňuje, že na zvýšenie akceptácie elektrických vozidiel zo strany spotrebiteľov je nevyhnutná dostupnosť a prístupnosť nabíjacej infraštruktúry, a to aj v súkromných a verejných budovách v súlade so smernicou o energetickej hospodárnosti budov, ako aj ich konkurencieschopnosť; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby elektrická energia vyrábaná pre elektrické vozidlá pochádzala z udržateľných zdrojov energie; v tejto súvislosti požaduje vytvorenie dlhodobej európskej iniciatívy v oblasti batérií novej generácie;“
ods.18
1.časťText ako celok okrem slov: „obmedziť prístup osobných vozidiel do centier miest“
2.časťtieto slová
ods.25
1.časťText ako celok okrem slov: „(polo)“ a „dekarbonizácie cestnej dopravy, ako aj“
2.časťtieto slová
ods.26
1.časť„víta prísľuby viacerých miest v Európe, že svoje vozové parky verejnej dopravy ekologizujú“
2.časť„prostredníctvom zadania požiadaviek na verejné obstarávanie elektrických autobusov a vyzýva ďalšie mestá, aby nasledovali príklad niektorých európskych členov siete C40 Cities, ktorí podpísali Vyhlásenie o uliciach bez fosílnych palív a dohodli sa, že od roku 2025 budú obstarávať len elektrické autobusy a do roku 2030 zabezpečia vytvorenie veľkých mestských oblastí s nulovými emisiami;“
ods.28
1.časť„konštatuje, že v súčasnosti už existuje technológia umožňujúca dodržiavanie normy Euro 6, pokiaľ ide o emisie NOx pre naftové vozidlá, a to aj s ohľadom na podmienky skutočnej jazdy“
2.časť„pričom táto technológia nemá negatívny vplyv na emisie CO2;“
ods.37
1.časťText ako celok okrem slov: „oxidu dusného (N2O) a metánu (CH4)“ a „a 40 % emisií metánu“
2.časťtieto slová
ods.40
1.časť„zdôrazňuje, že v mestských oblastiach emisie amoniaku predstavujú približne 50 % vplyvov znečistenia ovzdušia na zdravie, keďže amoniak je kľúčovým prekurzorom tuhých častíc;“
2.časť„vyzýva Komisiu a členské štáty, aby využili reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ ako príležitosť na boj proti znečisťovaniu ovzdušia odvetvím poľnohospodárstva;“
odôv. H
1.časťText ako celok okrem slov: „oxidu dusného a metánu“ a „a 40 % emisií metánu“ a „keďže v celosvetovom meradle intenzívny chov hospodárskych zvierat spôsobuje viac emisií skleníkových plynov ako doprava“
2.časťtieto slová
odôv. I
1.časťText ako celok okrem slov: „v kontexte udržateľného rozvoja“ a „na zabezpečenie vykonávania cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN do roku 2030“
2.časťtieto slová
ECR, ENF:
ods.18
1.časťText ako celok okrem slov: „rôznych opatrení realizovaných v členských štátoch s cieľom“ a „obmedziť prístup osobných vozidiel do centier miest“
2.časť„rôznych opatrení realizovaných v členských štátoch s cieľom“
3.časť:„obmedziť prístup osobných vozidiel do centier miest“
ods.50
1.časť„víta záväzky prijaté aspoň desiatimi členskými štátmi EÚ na postupný odklon od používania uhlia;“
2.časť„vyzýva ostatné členské štáty EÚ, aby [...] takisto prestali používať uhlie ako zdroj energie“
3.časť:„Najneskôr do roku 2030“
Iné
Julie Girling (skupina PPE) stiahla svoj podpis z návrhu uznesenia RC-B8-0156/2019.
Peter Liese (skupina PPE) tiež podpísal návrh uznesenia B8-0156/2019.

 23. Nadväzujúce opatrenia ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii 

Správa: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Alternatívny návrh uznesenia1ENFHPM-60, 583, 25
ods.1 písm. o)ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
ods.1 písm. q)ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
ods.1 písm. s)ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
ods.1 písm. ae)pôvodný text+ústna zmena
ods.1 písm. ag)ods.pôvodný textHPČ
1+
2/EH-247, 373, 45
hlasovanie: odporúčanie (text ako celok)
výbor AFET
HPM+489, 148, 30
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ENF:PN 1
Žiadosti o hlasovanie po častiach
Verts/ALE:
ods.1 písm. o)
1.časťText ako celok okrem slov: „služieb doručovania“, „autorov“, „ale aj“, „pričom treba zdôrazniť, že spoločnosti majú zodpovednosť za rýchle odstránenie systémových falošných správ;“
2.časťtieto slová
ods.1 písm. q)
1.časťText ako celok okrem slov: „do zlepšenia zodpovednosti na internete a do zaistenia lepšej kontroly totožnosti používateľov predtým, ako vstúpia do príslušných platforiem“
2.časťtieto slová
ods.1 písm. s)
1.časť„naďalej zvyšovať odolnosť založenú na prístupoch celej verejnej správy a celej spoločnosti a schopnosť odpovedať na hrozby v reálnom čase, navrhovať preventívne opatrenia a myslieť dopredu namiesto reagovania na útoky, ktoré sa už v kybernetickej a informačnej oblasti stali, a ich analyzovania; upozorňovať na technický pokrok v tejto oblasti a vymieňať si príklady najlepších postupov vo forme opatrení, ktoré už jednotlivé členské štáty prijali, vrátane preskúmania fungovania vnútroštátnych prístupov zavedených členskými štátmi, a zároveň rozvíjať spôsoby podpory úzkej spolupráce so Spojeným kráľovstvom po brexite“
2.časť„a pracovať v spolupráci so spravodajskými službami a spojencami, ako sú USA a Kanada, NATO a Spravodajské a situačné centrum EÚ (INTCEN);“
ods.1 písm. ag)
1.časťText ako celok okrem slov: „v prípade potreby s podporou agentúry Eurojust,“
2.časťtieto slová
Iné
Anna Elżbieta Fotyga (spravodajkyňa) predložila tento ústny PN k odseku 1 písm. ae):
„navrhnúť Európskej rade, aby sa boju proti dezinformáciám a nepriateľskej propagande udelila priorita s dostatočnými zdrojmi a nástrojmi na ochranu objektívneho spravodajstva a šírenia informácií“

 24. Dohoda o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom 

Správa: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
ods.1 od písm. k)8GUE/NGLHPM-104, 494, 45
ods.1 od písmena n)9GUE/NGLHPM-89, 535, 22
od citácie 71GUE/NGL-
od odôvodnenia A2GUE/NGLHPM-75, 554, 24
3GUE/NGLHPM-76, 556, 22
od odôvodnenia D4GUE/NGLHPM-126, 505, 26
5GUE/NGLHPM-130, 504, 22
od odôvodnenia G6GUE/NGLHPM-83, 554, 21
od odôvodnenia K7GUE/NGLHPM-130, 511, 20
hlasovanie: odporúčanie (text ako celok)HPM+540, 73, 34
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
GUE/NGL:PN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 25. Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier ***I 

Správa: Julia Reda (A8-0084/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
PN gestorského výboru – hlasovanie v blokoch1-10
12-24
26-47
49-61
63-88
90-119
121-158
162-167
169-180
výbor+
PN gestorského výboru – oddelené hlasovanie11výborHPČ
1+
2+
25výborOH+
48výborOH+
62výborHPČ
1+
2+
159výborOH+
160výborOH+
161výborHPČ
1+
2+
168výborOH+
článok 2 ods. 1 od bodu 1183Verts/ALEHPČ
1+
2+
článok 2 ods. 1 bod 7186VGUE/NGLHPM-143, 436, 6
184Verts/ALEHPČ
1+
2/EH-247, 341, 16
článok 2 ods. 1 bod 8187VGUE/NGLHPM-137, 412, 56
89výbor+
185Verts/ALEHPČ
1/EH+451, 128, 31
2/EH-255, 334, 20
článok 10 ods. 1120výborHPČ
1+
2+
188GUE/NGL-
Od odôvodnenia 3181Verts/ALEHPM-166, 249, 206
od odôvodnenia 18182Verts/ALEEH-296, 301, 22
hlasovanie: návrh KomisieHPM+489, 73, 56
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE:PN 181, 186, 187
GUE/NGL:PN 186, 187
Žiadosti o oddelené hlasovanie
GUE/NGL:PN 25, 48, 159, 160, 168
Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN 183
1.časťText ako celok okrem slov: „výlučne obranné a reaktívne technológie kybernetickej obrany“
2.časťtieto slová
PN 184
1.časťText ako celok okrem slov: „prísne obmedzené“
2.časťtieto slová
PN 185
1.časťText ako celok okrem slov: „prísne obmedzené“
2.časťtieto slová
GUE/NGL:
PN 11
1.časťText ako celok okrem slov: „ako aj z Európskeho obranného fondu na opatrenia a administratívne náklady súvisiace s obranou“
2.časťtieto slová
PN 62
1.časťText ako celok okrem slov: „a prispievať k vykonávaniu opatrení financovaných z Európskeho obranného fondu zriadeného nariadením (EÚ) 2019/XXX“
2.časťtieto slová
PN 120
1.časťText ako celok okrem slov: „pokiaľ ide o projekty, služby a kompetencie s dvojitým použitím“
2.časťtieto slová
PN 161
1.časťText ako celok okrem slov: „Na tieto sa môžu použiť finančné príspevky z Európskeho obranného fondu“
2.časťtieto slová

 26. Zmena nariadenia (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I 

Správa: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda2výborHPM+590, 9, 21

 27. Zmena nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I 

Správa: Karima Delli (A8-0009/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda25výborHPM+573, 21, 25

 28. Prístavné zberné zariadenia na vykladanie odpadu z lodí ***I 

Správa: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda117výborHPM+596, 16, 7

 29. Predĺženie prechodného používania iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie ***I 

Správa: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda7výborHPM+552, 25, 43
spoločné vyhlásenie8výbor+
vyhlásenie Komisie9výbor+

 30. Boj proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov ***I 

Správa: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda79výborHPM+587, 26, 8

 31. Námietka voči vykonávaciemu aktu: maximálne hladiny rezíduí viacerých látok vrátane klotianidínu 

Návrh uznesenia: B8-0138/2019 (väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B8-0138/2019
(výbor ENVI)
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+514, 81, 20
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
EFDD, Verts/ALE:záverečné hlasovanie

 32. Geneticky modifikovaná kukurica 4114 (DP-ØØ4114-3) 

Návrh uznesenia: B8-0141/2019

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B8-0141/2019
(výbor ENVI)
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+442, 160, 20
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE, ENF:záverečné hlasovanie

 33. Geneticky modifikovaná kukurica MON 87411 (MON-87411-9) 

Návrh uznesenia: B8-0140/2019

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B8-0140/2019
(výbor ENVI)
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+435, 156, 30
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE, ENF:záverečné hlasovanie

 34. Geneticky modifikovaná kukurica Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 

Návrh uznesenia: B8-0142/2019

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B8-0142/2019
(výbor ENVI)
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+431, 157, 30
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE, ENF:záverečné hlasovanie

 35. Účinné látky vrátane tiaklopridu 

Návrh uznesenia: B8-0139/2019

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B8-0139/2019
(výbor ENVI)
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+421, 177, 20
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
EFDD, Verts/ALE: záverečné hlasovanie

 36. Správa o Turecku za rok 2018 

Správa: Kati Piri (A8-0091/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Alternatívny návrh uznesenia16ENFHPM-68, 535, 11
ods.35GUE/NGLEH-255, 351, 11
ods.9ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
3+
ods.1020S&D+
ods.12ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
od odseku 122=
19=
PPE
S&D, ALDE
+
ods.136GUE/NGLEH+340, 271, 8
ods.147GUE/NGL-
ods.18ods.pôvodný textOH-
ods.2117EFDDHPČ
1/HPM-92, 502, 29
2/HPM-91, 509, 15
3/HPM-115, 486, 14
4/HPM-88, 492, 37
3PPEHPM-207, 342, 67
8GUE/NGLEH-136, 465, 12
18Verts/ALE-
21S&D-
ods.pôvodný textHPČ
1/HPM+419, 163, 36
2/HPM+509, 86, 25
3/HPM+509, 89, 20
od odseku 211ALDEHPČ
1-
2
ods.224PPEEH-298, 308, 14
9GUE/NGL-
ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
3/EH-292, 327, 5
ods.2310GUE/NGLEH-256, 348, 19
ods.pôvodný textHPM+489, 117, 18
ods.2611GUE/NGL-
ods.pôvodný textHPM+486, 85, 50
ods.2712GUE/NGL-
ods.2813VGUE/NGL-
ods.3014GUE/NGLHPM-116, 496, 11
ods.3115GUE/NGLHPM-101, 512, 9
ods.pôvodný textHPČ
1+
2/HPM+462, 137, 25
citácia 3ods.pôvodný textOH+
citácia 6ods.pôvodný textOH+
citácia 17ods.pôvodný textOH+
citácia 19ods.pôvodný textOH+
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)
výbor AFET
HPM+370, 109, 143
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE:ods.21
PPE:PN 3
GUE/NGL:PN 3, 14, 15; ods. 23
ENF:ods.26 PN 16
ECR:ods.31 (druhá časť)
S&D, EFDD:PN 3, 17
Žiadosti o oddelené hlasovanie
Verts/ALE:ods.21
GUE/NGL:ods.23
ENF:citácie 3, 6, 17, 19; odseky 18, 23
Žiadosti o hlasovanie po častiach
EFDD:
PN 1
1.časť„žiada, aby bolo Turecko vyradené zo zoznamu príjemcov v rámci IPA II, ako aj budúceho IPA III a aby boli vyhradené osobitné finančné prostriedky v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) alebo budúceho Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI)“
2.časť„s cieľom priamo a bez zásahov vlády podporiť občiansku spoločnosť, obhajcov ľudských práv a novinárov v Turecku a poskytnúť viac príležitostí pre osobné kontakty;“
PN 17
1.časťvzhľadom na všetky uvedené skutočnosti odporúča, aby Komisia a Rada Európskej únie v súlade s rokovacím rámcom formálne ukončili prístupové rokovania s Tureckom;“
2.časť„žiada Komisiu, aby zmrazila finančné prostriedky, ktoré sú v súčasnosti pridelené v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA II a budúceho IPA III);“
3.časť:„podporuje občiansku spoločnosť, obhajcov ľudských práv a novinárov Turecka;“
4.časť:„vyzýva na zvýšenie počtu príležitostí na medziľudské kontakty, akademický dialóg, prístup tureckých študentov k európskym univerzitám a mediálne platformy pre novinárov s cieľom chrániť a presadzovať demokratické hodnoty a zásady, ľudské práva a právny štát; bez toho, aby bol dotknutý článok 49 Zmluvy o Európskej únii, očakáva predefinovanie vzťahov medzi Tureckom a EÚ v zmysle skutočného partnerstva; zdôrazňuje, že akákoľvek politická spolupráca medzi EÚ a Tureckom by mala vychádzať z ustanovení o podmienenosti týkajúcich sa dodržiavania demokracie, zásad právneho štátu a základných práv;“
ECR:
ods.31
1.časťText ako celok okrem slov: „upozorňuje na rámec, ktorý predložil generálny tajomník OSN, a na jeho výzvu na obnovenie rokovaní na základe dohôd, ktoré sa už dosiahli v roku 2017 v rámci procesu z Crans-Montany;“
2.časťtieto slová
ENF:
ods.9
1.časť„vyjadruje výrazné znepokojenie nad zužujúcim sa priestorom pre občiansku spoločnosť a na presadzovanie základných práv a slobôd; zdôrazňuje, že počas výnimočného stavu boli zatknutí mnohí aktivisti vrátane obhajcov ľudských práv a boli opakovane zakázané demonštrácie; vyzýva Turecko, aby prepustilo všetkých uväznených obhajcov ľudských práv, novinárov a iných osôb, ktoré boli zadržané na základe nepodložených obvinení, a aby tieto obvinenia zrušilo a umožnilo im vykonávať ich prácu bez ohrozovania alebo prekážok za každých okolností; vyzýva Turecko, aby chránilo základné práva všetkých občanov vrátane etnických, náboženských a  sexuálnych menšín; pripomína, že právne predpisy o nenávistných prejavoch v Turecku nie sú v súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva; naliehavo žiada vládu a parlament Turecka, aby prijali zákon o trestných činoch z nenávisti, ktorý umožní chrániť všetkých príslušníkov menšín pred fyzickými a slovnými útokmi,“
2.časť„a aby plnili kodanské kritériá pre kandidátske krajiny v súvislosti s rešpektovaním a ochranou menšín;“
3.časť:„vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili ochranu a podporu obhajcov ľudských práv ohrozených v Turecku, a to aj prostredníctvom núdzových grantov;“
ods.12
1.časť„vyjadruje znepokojenie nad porušovaním ľudských práv LGBTI osôb, najmä nad opakovanými zákazmi pochodov za práva sexuálnych menšín a iných podujatí súvisiacich s LGBTI osobami v celej krajine, ktoré napriek ukončeniu výnimočného stavu stále platia, a požaduje okamžité zrušenie týchto diskriminačných zákazov; vyzýva Turecko, aby prijalo primerané opatrenia na predchádzanie a trestanie nenávistných prejavov alebo trestných činov zameraných na znevýhodnené skupiny, ako sú Rómovia a sýrski utečenci a žiadatelia o azyl, a vyzýva na trvalé úsilie o zlepšenie ich situácie; vyzýva Turecko, aby v plnej miere uplatňovalo plán stratégie integrácie Rómov na roky 2016 – 2021, pričom by malo osobitnú pozornosť venovať boju proti protirómskemu zmýšľaniu, zaručiť Rómom prístup k cenovo dostupnému a kvalitnému bývaniu, zabezpečiť ich prístup k vzdelávaniu a prijať opatrenia na predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, bojovať proti segregácii a zvýšiť mieru zamestnanosti Rómov;“
2.časť„so znepokojením berie na vedomie narastajúci počet tzv. vrážd v mene cti; žiada Turecko, aby zosúladilo svoje vnútroštátne právne predpisy s Istanbulským dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu; vyzýva Turecko, aby zabezpečilo úplnú rovnosť pre všetkých občanov a riešilo problémy, ktorým čelia príslušníci menšín, najmä pokiaľ ide o vzdelávanie a vlastnícke práva; pripomína dôležitosť úplného vykonávania uznesenia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy o ostrovoch Imbros a Tenedos a vyzýva Turecko, aby pomohlo pri repatriácii menšinovým rodinám, ktoré si želajú vrátiť sa na tieto ostrovy; víta otvorenie školy gréckej menšiny na ostrove Imbros, čo predstavuje pozitívny krok;“
ods.21
1.časť„vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti odporúča, aby Komisia a Rada Európskej únie v súlade s rokovacím rámcom formálne pozastavili prístupové rokovania s Tureckom; je však naďalej odhodlaný viesť demokratický a politický dialóg s Tureckom;“
2.časť„žiada Komisiu, aby použila finančné prostriedky, ktoré sú v súčasnosti pridelené v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA II a budúceho IPA III), na podporu občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv a novinárov Turecka prostredníctvom osobitného balíka, ktorý riadi priamo EÚ, a na zvýšenie počtu príležitostí na medziľudské kontakty, akademický dialóg, prístup tureckých študentov k európskym univerzitám a mediálne platformy pre novinárov s cieľom chrániť a presadzovať demokratické hodnoty a zásady, ľudské práva a právny štát;“
3.časť:„bez toho, aby bol dotknutý článok 49 Zmluvy o Európskej únii, očakáva predefinovanie vzťahov medzi Tureckom a EÚ v zmysle skutočného partnerstva; zdôrazňuje, že akákoľvek politická spolupráca medzi EÚ a Tureckom by mala vychádzať z ustanovení o podmienenosti týkajúcich sa dodržiavania demokracie, zásad právneho štátu a základných práv;“
PPE, ENF:
ods.22
1.časť„konštatuje, že hoci bol proces pristúpenia k EÚ na začiatku silnou motiváciou reforiem v Turecku, v posledných niekoľkých rokoch došlo v oblastiach právneho štátu a ľudských práv k výraznému úpadku;“ okrem slov „hoci bol proces pristúpenia k EÚ na začiatku silnou motiváciou reforiem v Turecku“
2.časť„hoci bol proces pristúpenia k EÚ na začiatku silnou motiváciou reforiem v Turecku“
3.časť:„pripomína, že Parlament opakovane vyzval, aby sa otvorila kapitola 23 o súdnictve a základných právach a kapitola 24 o spravodlivosti, slobode a bezpečnosti, a to v čase, keď sa turecká vláda zaviazala vykonať vážne reformy; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že prístupové nástroje nemohli byť naplno využité z dôvodu pokračujúceho zablokovania zo strany Rady;
Iné
Neoklis Sylikiotis (skupina S&D) tiež podpísal PN 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15.

 37. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019 

Správa: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
od odseku 118GUE/NGLHPM-146, 457, 8
19GUE/NGLHPM-160, 438, 17
20GUE/NGLHPM-114, 483, 12
21GUE/NGLHPM-113, 486, 15
22GUE/NGLHPM-141, 439, 36
23GUE/NGLHPM-125, 448, 45
24GUE/NGLHPM-119, 481, 16
25GUE/NGLHPM-158, 459, 5
26GUE/NGLHPM-69, 536, 16
od odseku 21S&DEH-273, 336, 13
od odseku 32GUE/NGLHPM-82, 501, 38
ods.89GUE/NGLHPM-127, 482, 10
od odseku 811EFDDHPM-168, 431, 17
ods.1012EFDDHPM-171, 413, 31
od odseku 114GUE/NGLHPM-156, 448, 12
od odseku 145GUE/NGLHPM-83, 465, 71
6GUE/NGLHPM-168, 442, 10
od odseku 167GUE/NGLHPM-111, 466, 41
od odseku 188GUE/NGL-
ods.2513EFDDHPM-96, 460, 65
ods.293GUE/NGLHPM-146, 454, 13
od odseku 2914EFDDHPM-140, 424, 51
od odôvodnenia A15GUE/NGLHPM-103, 497, 19
16GUE/NGLHPM-137, 469, 11
17GUE/NGLHPM-88, 505, 26
odôv. K10EFDDHPM-173, 419, 24
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+387, 186, 50
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
EFDD:PN 10, 11, 12, 13, 14
GUE/NGL:PN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

 38. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019 

Správa: Marian Harkin (A8-0162/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
ods.22PPEEH-263, 352, 1
ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
3/EH-288, 323, 5
ods.10ods.pôvodný textOH+
ods.181ALDEHPM-237, 358, 23
6GUE/NGLHPM-276, 321, 23
ods.pôvodný textHPČ
1+
2/EH-305, 310, 3
ods.217GUE/NGLHPM+365, 221, 32
ods.26ods.pôvodný textHPČ
1+
2/EH+307, 288, 18
ods.32ods.pôvodný textOH/EH+322, 288, 3
ods.403PPEHPČ
1/HPM-292, 312, 16
2/HPM-283, 319, 16
ods.pôvodný textHPČ
1/HPM+382, 222, 17
2/HPM+311, 298, 9
ods.41ods.pôvodný textHPČ
1+
2/EH+362, 254, 2
3-
ods.434PPE-
ods.45ods.pôvodný textHPČ
1+
2-
odôv. Gods.pôvodný textHPČ
1+
2-
3/EH-296, 318, 1
odôv. J5GUE/NGL-
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+434, 142, 39
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
GUE/NGL:PN 6, 7
S&D:PN 1 ods. 40
Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE:odseky 10, 32, 40
Žiadosti o hlasovanie po častiach
ALDE:
ods.2
1.časťText ako celok okrem slov: „v rámci regiónov a medzi nimi“ a „zdôrazňuje, že aspekty zamestnanosti a sociálne aspekty by sa v rámci postupu pri makroekonomickej nerovnováhe mali dostať na rovnakú úroveň ako hospodárske faktory“
2.časť„v rámci regiónov a medzi nimi“
3.časť:„zdôrazňuje, že aspekty zamestnanosti a sociálne aspekty by sa v rámci postupu pri makroekonomickej nerovnováhe mali dostať na rovnakú úroveň ako hospodárske faktory“
ods.40
1.časťText ako celok okrem slov: „a vyčleniť potrebné dodatočné verejné výdavky“
2.časťtieto slová
PPE:
ods.18
1.časťText ako celok okrem slov: „uznáva, že úsporné opatrenia nie sú vhodné na poskytnutie udržateľných riešení týchto problémov“
2.časťtieto slová
ods.41
1.časť„konštatuje, že služby sociálnej a zdravotnej starostlivosti sú nevyhnutné na podporu boja proti chudobe“
2.časť„a sociálnemu vylúčeniu, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytli investície a fiškálny priestor na rozvoj týchto služieb, aby sa zabezpečila ich cenová dostupnosť, prístupnosť a vysoká kvalita“
3.časť:„upozorňuje, že ak nebudú ďalej uskutočňované verejné investície do politík v oblasti zdravia a starostlivosti, mohol by sa trend strednej dĺžky života v nasledujúcich rokoch zvrátiť“
ods.45
1.časť„pripomína, že ročný prieskum rastu podporuje množstvo oblastí sociálnych investícií vrátane zdravotníctva, systémov dlhodobej starostlivosti a nájomného bývania; zdôrazňuje, že EHSV argumentuje množstvom pozitívnych účinkov dobre plánovaných, efektívnych a účinných sociálnych investícií zameraných na budúcnosť“
2.časť„ktoré by sa nemali považovať za náklady, ale za investície do rastu a potenciálu zamestnanosti v Európe; zdôrazňuje, že vykonávanie týchto cieľov si vyžaduje priestor pre verejné výdavky“
Verts/ALE:
ods.26
1.časťText ako celok okrem slov: „v procese tvorby politík [...] vytvorením vhodného regulačného rámca“
2.časťtieto slová
S&D:
PN 3
1.časťText ako celok okrem slov: „a doplniť zákonné dôchodky zamestnaneckými, doplnkovými a súkromnými systémami“
2.časťtieto slová
ALDE, PPE:
odôv. G
1.časťText ako celok okrem slov: „žiaľ“ a „v dôsledku hospodárskej krízy, politík úsporných opatrení a štrukturálnych reforiem“
2.časť„žiaľ“
3.časť:„v dôsledku hospodárskej krízy, politík úsporných opatrení a štrukturálnych reforiem“
Posledná úprava: 20. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia