Index 
Jegyzőkönyv
PDF 393kWORD 94k
2019. március 13., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke) (további intézkedések)
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.Dokumentumok benyújtása
 5.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 6.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 7.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 8.Éghajlatváltozás (vita)
 9.Az ülés folytatása
 10.Az Európai Tanács 2019. március 21–22-i ülésének előkészítése és az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése (vita)
 11.Szavazások órája
  
11.1.Az Unióból Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély ***I (szavazás)
  
11.2.Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel a PEACE IV (Írország–Egyesült Királyság) és az Egyesült Királyság–Írország (Írország–Észak-Írország–Skócia) területi együttműködési programok folyamatossága ***I (szavazás)
  
11.3.Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel az Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatása ***I (szavazás)
  
11.4.Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben a légi közlekedés biztonsága ***I (szavazás)
  
11.5.Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között *** (szavazás)
  
11.6.Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között (állásfoglalás) (szavazás)
  
11.7.Norvégiának, Izlandnak, Svájcnak és Liechtensteinnek a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökségben való részvétele *** (szavazás)
  
11.8.Az EU különleges képviselőinek hatásköre és megbízatása (szavazás)
  
11.9.A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelmények ***I (szavazás)
  
11.10.Vízuminformációs Rendszer ***I (szavazás)
  
11.11.Menekültügyi és Migrációs Alap ***I (szavazás)
  
11.12.A határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz ***I (szavazás)
  
11.13.Belső Biztonsági Alap ***I (szavazás)
  
11.14.A szeszes italok meghatározása, megjelenítése és jelölése, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalma ***I (szavazás)
  
11.15.Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv javasolt módosításai ***I (szavazás)
  
11.16.A szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetése ***I (szavazás)
  
11.17.Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályok ***I (szavazás)
  
11.18.Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályok ***I (szavazás)
  
11.19.Az Egyesült Királyság Unióból való kilépése következtében az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos szabályok ***I (szavazás)
  
11.20.Az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek ***I (szavazás)
  
11.21.A vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásai ***I (szavazás)
  
11.22.Védelmet nyújtó Európa: Tiszta levegőt mindenkinek! (szavazás)
  
11.23.A harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról szóló parlamenti jelentést követően két évvel az EKSZ által végzett nyomon követés (szavazás)
  
11.24.Az EU és Monaco, Andorra, valamint San Marino közötti társulási megállapodás (szavazás)
 12.A szavazáshoz fűzött indokolások
 13.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 14.Az ülés folytatása
 15.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 16.Ajánlások az EU és az Egyesült Államok közötti tárgyalások megindítására (vita)
 17.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés – A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (vita)
 18.Az ülés folytatása
 19.Szavazások órája
  
19.1.Az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózata ***I (szavazás)
  
19.2.A 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosítása ***I (szavazás)
  
19.3.Az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosítása ***I (szavazás)
  
19.4.A hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítmények ***I (szavazás)
  
19.5.Az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő eszközök átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása ***I (szavazás)
  
19.6.A készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelem ***I (szavazás)
  
19.7.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Megengedett szermaradékanyag-határértékek, többek között a klotianidin tekintetében (szavazás)
  
19.8.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított 4114 (DP-ØØ4114-3) kukorica (szavazás)
  
19.9.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított MON 87411 (MON-87411-9) kukorica (szavazás)
  
19.10.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 kukorica (szavazás)
  
19.11.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Hatóanyagok, többek között a tiakloprid (szavazás)
  
19.12.A Törökországról szóló, 2018. évi jelentés (szavazás)
  
19.13.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés (szavazás)
  
19.14.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (szavazás)
 20.A szavazáshoz fűzött indokolások
 21.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 22.Az ülés folytatása
 23.A nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet ***I (vita)
 24.Az Európai Valutaalap létrehozása (vita)
 25.A légi közlekedés területén zajló verseny védelme ***I (vita)
 26.A 2020. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz (vita)
 27.A nicaraguai helyzet (vita)
 28.A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóság, a határozatok elismerése és végrehajtása, valamint a gyermekek jogellenes külföldre vitele * (vita)
 29.A következő ülésnap napirendje
 30.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke) (további intézkedések)

Az elnök bejelenti, hogy a 2019. március 11-i, hétfői jegyzőkönyvben (2019.3.11-i jegyzőkönyv, 8. pont) bejelentett, intézményközi tárgyalások megindításáról szóló határozat kapcsán nem kapott kérelmet legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselőtől vagy képviselőcsoporttól.

Az IMCO bizottság így az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében szereplő határidő lejártával meg tudta kezdeni a tárgyalásokat.


3. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   A kazahsztáni emberi jogi helyzet (2019/2610(RSP))

—   Barbara Lochbihler és Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a kazahsztáni emberi jogi helyzetről (B8-0204/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki és Jana Žitňanská, az ECR képviselőcsoport nevében, a kazahsztáni emberi jogi helyzetről (B8-0205/2019);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric és Luke Ming Flanagan, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a kazahsztáni emberi jogi helyzetről (B8-0206/2019);

—   Wolf Klinz, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, a kazahsztáni emberi jogi helyzetről (B8-0207/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Ana Gomes, az S&D képviselőcsoport nevében, a kazahsztáni emberi jogi helyzetről (B8-0208/2019);

—   Cristian Dan Preda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon és Laima Liucija Andrikienė, a kazahsztáni emberi jogi helyzetről (B8-0209/2019).

II.   Irán, nevezetesen az emberijog-védők ügye (2019/2611(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Margrete Auken és Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Iránról, nevezetesen az emberijog-védők ügyéről (B8-0186/2019);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey és Xabier Benito Ziluaga, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Iránról, nevezetesen az emberijog-védők ügyéről (B8-0187/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Iránról, nevezetesen az emberijog-védők ügyéről (B8-0190/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post és Knut Fleckenstein, az S&D képviselőcsoport nevében, Iránról, nevezetesen az emberijog-védők ügyéről (B8-0191/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga és Jana Žitňanská, az ECR képviselőcsoport nevében, Iránról, nevezetesen az emberijog-védők ügyéről (B8-0193/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Sógor Csaba, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Inese Vaidere és Laima Liucija Andrikienė, a PPE képviselőcsoport nevében, Iránról, nevezetesen az emberijog-védők ügyéről (B8-0194/2019).

III.   Az emberi jogok helyzete Guatemalában (2019/2618(RSP))

—   Molly Scott Cato, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Ana Miranda és Bart Staes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Guatemalában (B8-0182/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Guatemalában (B8-0183/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić és Jana Žitňanská, az ECR képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Guatemalában (B8-0185/2019);

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva és Luke Ming Flanagan, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Guatemalában (B8-0189/2019);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Guatemalában (B8-0192/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Ramón Jáuregui Atondo, az S&D képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Guatemalában (B8-0196/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Sógor Csaba, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Inese Vaidere és Laima Liucija Andrikienė, a PPE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Guatemalában (B8-0197/2019).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


4. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) az intézmények

- Javaslat az INF 1/2019. számú előirányzat-átcsoportosításra - Régiók Bizottsága (N8-0026/2019 - C8-0048/2019 - 2019/2006(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a DEC 02/2019. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0029/2019 - C8-0108/2019 - 2019/2007(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a DEC 03/2019. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0030/2019 - C8-0109/2019 - 2019/2008(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a DEC 04/2019. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0031/2019 - C8-0110/2019 - 2019/2009(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a DEC 01/2019. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0032/2019 - C8-0125/2019 - 2019/2012(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a DEC 05/2019. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0033/2019 - C8-0126/2019 - 2019/2013(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a DEC 07/2019. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0034/2019 - C8-0127/2019 - 2019/2014(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a DEC 08/2019. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0035/2019 - C8-0128/2019 - 2019/2015(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a V/AB-01/T/19. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0036/2019 - C8-0129/2019 - 2019/2016(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a V/AB-02/C/19. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0037/2019 - C8-0130/2019 - 2019/2017(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

- Jelentés a 2020. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz – Bizottság (2019/2001(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)


5. Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok

A költségvetési rendelet 29. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a Bíróság 1-INF/2019. számú előirányzat-átcsoportosítása ellen.

A költségvetési rendelet 29. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a Régiók Bizottsága INF 1/2019. számú előirányzat-átcsoportosítása ellen.

A költségvetési rendelet 32. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság DEC 02/2019., DEC 03/2019. és DEC 04/2019. számú (III. szakasz – Bizottság) előirányzat-átcsoportosítását.


6. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/625 európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 4.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a pénzügyi eszközökre, az egyszerűsített költségelszámolási lehetőségekre, az auditnyomvonalra, a műveletek auditjának hatókörére és tartalmára, a műveletek mintájának kiválasztására szolgáló módszertanra vonatkozó rendelkezések, valamint a III. melléklet tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. február 12.

utalva az illetékes bizottsághoz: REGI, EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az átalányalapú egységköltségeknek és egyösszegű átalányoknak a tagállami kiadások Bizottság általi visszatérítése céljából való meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2015/2195 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. február 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/588 felhatalmazáson alapuló rendeletnek egy az Unión kívüli kereskedési helyszínen legnagyobb forgalmat elért részvény esetében a részvény átlagos napi ügyletszámának kiigazítási lehetősége tekintetében történő módosításáról (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. február 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kibocsátásáthelyezés kockázatának kitett ágazatok és alágazatok 2021–2030-as időszakra történő meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. február 15.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az érintett műveletek költségeihez nem kapcsolódó finanszírozási forma tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. február 15.

utalva az illetékes bizottsághoz: REGI, EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok azonosítása tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. február 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON, LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámokról szóló (EU) 2018/196 rendelet módosításáról (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. február 27.

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az innovációs alap működése tekintetében való kiegészítéséről (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. február 26.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikke (2) bekezdésének megfelelően a kérelmezők számára a kérelemfájljuk megőrzési időszakának meghosszabbításához való hozzájárulás megadását vagy annak visszavonását lehetővé tevő eszközről (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. február 22.

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikkének megfelelően a kérelmezők számára a kérelmük feldolgozása állásának vagy utazási engedélyük érvényességi idejének és státuszának ellenőrzését lehetővé tevő eszközről (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. február 22.

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2012/27/EU irányelv VIII. és IX. mellékletének a hatékony fűtési és hűtési potenciál átfogó értékelésének tartalma tekintetében történő módosításáról (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 4.

utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2003/87/EKeurópai parlamenti és tanácsi irányelvnek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által a légi közlekedésből származó kibocsátásoknak a piaci alapú globális intézkedés végrehajtása céljából való nyomon követése, jelentése és hitelesítése érdekében elfogadott intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 6.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének felváltásáról, valamint II. és VII. mellékletének módosításáról (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 7.

utalva az illetékes bizottsághoz: AFCO, PETI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének (4) bekezdése értelmében, a kérelmezők számára bármilyen további információ vagy a megkövetelt dokumentumok benyújtását lehetővé tevő biztonságos felhasználóifiók-szolgáltatás követelményeinek meghatározásáról (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. február 26.

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. mellékletének a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó új könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának ellenőrzése tekintetében történő módosításáról (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 7.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a gépjárművek zajszintjéről és a csere-hangtompítórendszerekről szóló 540/2014/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 7.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a bizonyos fizikai ellenőrzéseknek a határállomásokon történő elvégzéséért felelős személyzet képzésére vonatkozó különös követelményekkel kapcsolatos szabályok megállapításáról (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 8.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről szóló (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 8.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei, melyek esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az uralkodó piaci feltételeket tükröző árakra vonatkozó követelmény pontosítása, valamint egyes rendelkezések frissítése és helyesbítése céljából történő módosításáról és helyesbítéséről (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 12.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: az Európai Parlament kérésére további 1 hónap.

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 18.

utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG, CONT, EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 54. cikke), REGI (az eljárási szabályzat 54. cikke), AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: a Tanács kérésére további 2 hónap.

Felhatalmazáson alapuló jogiaktus-tervezetek, melyek esetében a határidőt az illetékes bizottság kérésére 1-ről 3 hónapra módosították:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a hitelintézetek és pénzügyi intézmények által bizonyos harmadik országokban a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat csökkentése érdekében hozandó minimális intézkedésekre és kiegészítő intézkedések típusaira vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. január 31.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON, LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2017. december 12-i (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az STS-megfelelést értékelő harmadik fél engedélykérelmében az illetékes hatóság felé benyújtandó információk meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. február 5.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/588 felhatalmazáson alapuló rendeletnek egy az Unión kívüli kereskedési helyszínen legnagyobb forgalmat elért részvény esetében a részvény átlagos napi ügyletszámának kiigazítási lehetősége tekintetében történő módosításáról (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. február 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


7. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a takarmány-adalékanyagok két új funkcionális csoportjának létrehozása tekintetében történő módosításáról (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - határidő: 2019. május 26.)
utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság rendelete a háztartási mosogatógépek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról, az 1275/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról és az 1016/2010/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - határidő: 2019. május 13.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a háztartási mosógépekre és háztartási mosó-szárítógépekre vonatkozó környezettudatos tervezési követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő megállapításáról és az 1275/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint az 1015/2010/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - határidő: 2019. május 25.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az elektromos motorokra és a frekvenciaváltókra vonatkozó környezettudatos tervezési követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról, a 641/2009/EK rendeletnek a tömszelence nélküli önálló keringetőszivattyúkra és a termékbe beépített tömszelence nélküli keringetőszivattyúkra vonatkozó környezettudatos tervezési követelmények tekintetében történő módosításáról és a 640/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - határidő: 2019. május 23.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a külső tápegységek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról, valamint a 278/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - határidő: 2019. május 13.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - határidő: 2019. június 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kis, közepes és nagy teljesítményű transzformátorok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2014. május 21-i 548/2014/EU rendelet módosításáról (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - határidő: 2019. június 6.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a folyékony olaj és zsír tengeri szállítása tekintetében a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének egyes rendelkezéseitől való eltérés engedélyezéséről szóló 579/2014/EU rendelet mellékletének módosításáról (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - határidő: 2019. május 27.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet bolgár nyelvi változatának helyesbítéséről (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - határidő: 2019. június 5.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló 440/2008/EK rendelet mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - határidő: 2019. május 22.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - határidő: 2019. május 27.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a kárminsav, kármin (E 120) egyes francia tengerentúli területeken előállított húskészítményekben történő felhasználásának kiterjesztése tekintetében történő módosításáról (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - határidő: 2019. május 5.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. mellékletének a „stabilizátorok” funkcionális csoport, valamint a vas-laktátnak (E 585) a svéd májpástétomokban élelmiszer-összetevőként használt Albatrellus ovinus gombán történő felhasználása tekintetében történő módosításáról (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - határidő: 2019. május 9.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a hegesztőberendezésekre vonatkozó környezettudatos tervezési követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - határidő: 2019. június 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a zsírsavak mono- és digliceridjeinek (E 471) egyes friss gyümölcsökön való használata tekintetében történő módosításáról (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - határidő: 2019. május 5.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendelet francia nyelvi változatának helyesbítéséről (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - határidő: 2019. április 22.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a műtrágyákról szóló 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek annak I. és IV. melléklete kiigazítása céljából történő módosításáról (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - határidő: 2019. június 8.)
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO


8. Éghajlatváltozás (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Éghajlatváltozás (2019/2582(RSP))

Melania Gabriela Ciot (a Tanács soros elnöke) és Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lynn Boylan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

Felszólal Miguel Arias Cañete és Melania Gabriela Ciot.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.14-i jegyzőkönyv, 11.15. pont .

(Az ülést 09.48-kor felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök


9. Az ülés folytatása

Az ülés 10.01-kor folytatódik.


10. Az Európai Tanács 2019. március 21–22-i ülésének előkészítése és az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2019. március 21–22-i ülésének előkészítése és az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése (2018/2976(RSP))

Melania Gabriela Ciot (a Tanács soros elnöke), Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) és Michel Barnier (a tárgyalócsoport vezetője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hans-Olaf Henkel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Gerard Batten, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal Diane Dodds, független, Janusz Lewandowski, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marian Harkin, Jill Evans, Martina Anderson, Piernicola Pedicini, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Pilar del Castillo Vera, Kathleen Van Brempt, Richard Sulík, Nicolas Bay, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Luděk Niedermayer, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Julie Girling, Richard Corbett, Othmar Karas, Seán Kelly és Dubravka Šuica.

Felszólal Frans Timmermans és Melania Gabriela Ciot.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI alelnök

11. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


11.1. Az Unióból Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély ***I (szavazás)

Jelentés a 428/2009/EK tanácsi rendeletnek az Unióból Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély megadása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0165)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Klaus Buchner (előadó), a szavazás előtt.


11.2. Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel a PEACE IV (Írország–Egyesült Királyság) és az Egyesült Királyság–Írország (Írország–Észak-Írország–Skócia) területi együttműködési programok folyamatossága ***I (szavazás)

Jelentés az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel a PEACE IV (Írország–Egyesült Királyság) és az Egyesült Királyság–Írország (Írország–Észak-Írország–Skócia) területi együttműködési programok folyamatosságának lehetővé tételéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0166)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


11.3. Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel az Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatása ***I (szavazás)

Jelentés a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (Egyesült Királyság) az Európai Unióból való kilépésére tekintettel az Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0167)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


11.4. Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben a légi közlekedés biztonsága ***I (szavazás)

Jelentés a légi közlekedés biztonságának egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0168)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


11.5. Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afgán Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2019)0169)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


11.6. Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afgán Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [2015/0302M(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0170)


11.7. Norvégiának, Izlandnak, Svájcnak és Liechtensteinnek a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökségben való részvétele *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió, másrészről a Norvég Királyság, az Izlandi Köztársaság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, ezen országoknak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökségben való részvételéről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Monica Macovei (A8-0081/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2019)0171)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


11.8. Az EU különleges képviselőinek hatásköre és megbízatása (szavazás)

Az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU különleges képviselőinek hatásköréről és megbízatásáról szóló ajánlásáról [2018/2116(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

AJÁNLÁSTERVEZET

Elfogadottnak minősül (P8_TA(2019)0172)


11.9. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelmények ***I (szavazás)

Jelentés a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0173)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


11.10. Vízuminformációs Rendszer ***I (szavazás)

Jelentés a 767/2008/EK, a 810/2009/EK, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2016/399, az XX/2018 [információs rendszerek közötti interoperabilitásról szóló rendelet] rendelet és a 2004/512/EK határozat módosításáról, továbbá a 2008/633/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0174)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


11.11. Menekültügyi és Migrációs Alap ***I (szavazás)

Jelentés a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0175)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


11.12. A határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz ***I (szavazás)

Jelentés a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0176)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


11.13. Belső Biztonsági Alap ***I (szavazás)

Jelentés a Belső Biztonsági Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0177)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


11.14. A szeszes italok meghatározása, megjelenítése és jelölése, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalma ***I (szavazás)

Jelentés a szeszes italok meghatározásáról, kiszereléséről és címkézéséről, a szeszes italok elnevezésének az egyéb élelmiszerek kiszerelésén és címkéjén való feltüntetéséről, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0178)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


11.15. Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv javasolt módosításai ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről [02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0179)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


11.16. A szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetése ***I (szavazás)

Jelentés a szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadók: Marian Harkin és Jean Lambert (A8-0161/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0180)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


11.17. Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályok ***I (szavazás)

Jelentés a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0181)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


11.18. Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályok ***I (szavazás)

Jelentés a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0182)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


11.19. Az Egyesült Királyság Unióból való kilépése következtében az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos szabályok ***I (szavazás)

Javaslat az 508/2014/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése következtében az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos bizonyos szabályok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Halászati Bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0183)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Alain Cadec (a PECH bizottság elnöke), a szavazás előtt.


11.20. Az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek ***I (szavazás)

Javaslat az (EU) 2017/2403 rendeletnek az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre [COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - Halászati Bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0184)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


11.21. A vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásai ***I (szavazás)

Javaslat a vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Ismail Ertug

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0185)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


11.22. Védelmet nyújtó Európa: Tiszta levegőt mindenkinek! (szavazás)

A vita időpontja: 2019. február 14. (2019.2.14-i jegyzőkönyv, 17. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja, Hazekamp és Eleonora Evi, az ENVI bizottság nevében, a védelmet nyújtó Európáról: tiszta levegőt mindenkinek! (2018/2792(RSP)) (B8-0156/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0186)


11.23. A harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról szóló parlamenti jelentést követően két évvel az EKSZ által végzett nyomon követés (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról szóló európai parlamenti jelentést két évvel követő, EKSZ általi nyomon követés mérlegére vonatkozó ajánlásáról [2018/2115(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta az ENF képviselőcsoport)

Elutasítva.

AJÁNLÁSTERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2019)0187)

Felszólalások

Anna Elżbieta Fotyga (előadó) szóbeli módosító javaslatot nyújtott be az (1) bekezdés ae) pontjához, amelyet elfogadnak.


11.24. Az EU és Monaco, Andorra, valamint San Marino közötti társulási megállapodás (szavazás)

Jelentés az EU és Monaco, Andorra, valamint San Marino közötti társulási megállapodásról szóló, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének címzett európai parlamenti ajánlásról [2018/2246(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

AJÁNLÁSTERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2019)0188)


12. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Ajánlás Anna Fotyga - A8-0026/2019
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák és Daniel Hannan

Anna Elżbieta Fotyga-jelentés - A8-0058/2019
Felszólal Danuta Jazłowiecka a szavazáshoz fűzött indokolásokkal kapcsolatban (az elnök pontosítást tesz).

Morten Messerschmidt

Morten Løkkegaard-jelentés - A8-0188/2017
Lucy Anderson, Jiří Pospíšil és Stanislav Polčák

Carlos Coelho-jelentés - A8-0078/2019
Monica Macovei és Morten Messerschmidt

Miriam Dalli-jelentés - A8-0106/2019
Morten Messerschmidt, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Branislav Škripek és Michaela Šojdrová

Tanja Fajon-jelentés - A8-0089/2019
Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk és Stanislav Polčák

Monika Hohlmeier-jelentés - A8-0115/2019
Monica Macovei

Védelmet nyújtó Európa: Tiszta levegőt mindenkinek! - B8-0156/2019
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo és Pirkko Ruohonen-Lerner

Anna Elżbieta Fotyga-jelentés - A8-0031/2019
Jiří Payne

Juan Fernando López Aguilar-jelentés - A8-0074/2019
Cécile Kashetu Kyenge.


13. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok a Parlament internetes oldalán (Europarl) találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az Europarl internetes oldalon található elektronikus változat rendszeresen frissül a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.44-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

14. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


15. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


16. Ajánlások az EU és az Egyesült Államok közötti tárgyalások megindítására (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Ajánlások az EU és az Egyesült Államok közötti tárgyalások megindítására (2019/2537(RSP))

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Godelieve Quisthoudt-Rowohl, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bernd Lange, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, France Jamet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Yannick Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, és Mireille D'Ornano.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inma Rodríguez-Piñero, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella és Maria Arena.

Felszólal: Cecilia Malmström.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítvány később kerül kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.14-i jegyzőkönyv, 11.16. pont .


17. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés – A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (vita)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2019. évi éves növekedési jelentés [2018/2119(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2019. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai [2018/2120(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Tom Vandenkendelaere és Marian Harkin előterjeszti a két jelentést.

Felszólal Melania Gabriela Ciot (a Tanács soros elnöke), Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke) és Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal Andrey Kovatchev (az ENVI bizottság véleményének előadója), Iskra Mihaylova (a REGI bizottság véleményének előadója), Iratxe García Pérez (a FEMM bizottság véleményének előadója), Ernest Urtasun (a FEMM bizottság véleményének előadója), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ralph Packet, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Enrique Calvet Chambon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Balczó Zoltán, független, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Czesław Hoc, Jean-Luc Schaffhauser, Sotirios Zarianopoulos, Heinz K. Becker, Stanisław Ożóg, Romana Tomc és Dariusz Rosati.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias és Bill Etheridge.

Felszólal Valdis Dombrovskis, Melania Gabriela Ciot, Tom Vandenkendelaere és Marian Harkin.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.13-i jegyzőkönyv, 19.13. pont és 2019.3.13-i jegyzőkönyv, 19.14. pont .

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

18. Az ülés folytatása

Az ülés 17.03-kor folytatódik.


19. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


19.1. Az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózata ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Julia Reda (A8-0084/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0189)

Felszólal Julia Reda (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


19.2. A 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosítása ***I (szavazás)

Jelentés a 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0190)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


19.3. Az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosítása ***I (szavazás)

Jelentés az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Karima Delli (A8-0009/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0191)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


19.4. A hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítmények ***I (szavazás)

Jelentés a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítményekről, a 2000/59/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv és a 2010/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0192)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Gesine Meissner (előadó) a szavazás előtt.


19.5. Az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő eszközök átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása ***I (szavazás)

Jelentés a 952/2013/EU rendeletnek az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő módszerek átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS, EGYÜTTES NYILATKOZAT és A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0193)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


19.6. A készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelem ***I (szavazás)

Jelentés a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről és a 2001/413/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0194)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


19.7. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Megengedett szermaradékanyag-határértékek, többek között a klotianidin tekintetében (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0138/2019

(az összes parlamenti képviselő többsége)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0195)

Felszólalások

Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság nevében.


19.8. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított 4114 (DP-ØØ4114-3) kukorica (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0141/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0196)


19.9. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított MON 87411 (MON-87411-9) kukorica (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0140/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 33. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0197)


19.10. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 kukorica (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0142/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 34. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0198)


19.11. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Hatóanyagok, többek között a tiakloprid (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0139/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 35. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0199)


19.12. A Törökországról szóló, 2018. évi jelentés (szavazás)

Jelentés a Törökországról szóló, 2018. évi jelentésről [2018/2150(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Kati Piri (A8-0091/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 36. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta az ENF képviselőcsoport)

Elutasítva.

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta az AFET bizottság)

Elfogadva. (P8_TA(2019)0200)

Felszólalások

Kati Piri (előadó) a szavazás után.


19.13. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés (szavazás)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2019. évi éves növekedési jelentés [2018/2119(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 37. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0201)


19.14. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (szavazás)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2019. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai [2018/2120(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Marian Harkin (A8-0162/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 38. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0202)


20. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

A szóbeli szavazatindokolásokra a következő időpontban kerül sor: 2019. március 14., csütörtök.


21. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok a Parlament internetes oldalán (Europarl) találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az Europarl internetes oldalon található elektronikus változat rendszeresen frissül a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 17.37-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

22. Az ülés folytatása

Az ülés 17.42-kor folytatódik.


23. A nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet ***I (vita)

Jelentés az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Esther de Lange és Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Az intézményközi tárgyalások megkezdéséről szóló határozatról 2018. december 13-án volt szavazás. (2018.12.13-i jegyzőkönyv, 9.1. pont ).

Esther de Lange és Roberto Gualtieri előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal Stefan Gehrold, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Neena Gill, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Lucke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ramon Tremosa i Balcells, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Matt Carthy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Lampros Fountoulis, független, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Ralph Packet, Bogusław Liberadzki és Notis Marias.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski és Georgios Epitideios.

Felszólal Valdis Dombrovskis, Esther de Lange és Roberto Gualtieri.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.14-i jegyzőkönyv, 11.6. pont .


24. Az Európai Valutaalap létrehozása (vita)

Időközi jelentés az Európai Valutaalap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2017/0333R(APP)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Pedro Silva Pereira és Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Pedro Silva Pereira és Vladimír Maňka előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal Danuta Maria Hübner (az AFCO bizottság véleményének előadója), Tom Vandenkendelaere, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ralph Packet, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jean Arthuis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Michał Marusik, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sophie Montel, független, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Zbigniew Kuźmiuk és Younous Omarjee.

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

Felszólal Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld és Inese Vaidere.

Felszólal Valdis Dombrovskis és Vladimír Maňka.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.14-i jegyzőkönyv, 11.17. pont .


25. A légi közlekedés területén zajló verseny védelme ***I (vita)

Jelentés a légi közlekedés területén zajló verseny védelméről és a 868/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Markus Pieper előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal Ramon Tremosa i Balcells (az ECON bizottság véleményének előadója), Wim van de Camp, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gabriele Preuß, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jacqueline Foster, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, João Pimenta Lopes, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Dobromir Sośnierz, Claudia Țapardel és Kosma Złotowski.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Bill Etheridge és Seán Kelly.

Felszólal Günther Oettinger és Markus Pieper.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.14-i jegyzőkönyv, 11.7. pont .


26. A 2020. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz (vita)

Jelentés a 2020. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz – Bizottság [2019/2001(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Monika Hohlmeier előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liadh Ní Riada, és Karine Gloanec Maurin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Felszólal Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bill Etheridge, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas és Indrek Tarand.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal Günther Oettinger és Monika Hohlmeier.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.14-i jegyzőkönyv, 11.8. pont .


27. A nicaraguai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A nicaraguai helyzet (2019/2615(RSP))

Neven Mimica (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ramón Jáuregui Atondo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, João Pimenta Lopes, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Ana Gomes, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio Faria, Carlos Zorrinho és Francisco Assis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová és Jiří Pospíšil.

Felszólal: Neven Mimica.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda és Francisco José Millán Mon, a PPE képviselőcsoport nevében, a nicaraguai helyzetről (2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo és Elena Valenciano, az S&D kéviselőcsoport nevében, a nicaraguai helyzetről (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019);

—   Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato és Bart Staes, a Verts/ALE kéviselőcsoport nevében, a nicaraguai helyzetről (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Rolandas Paksas, az EFDD kéviselőcsoport nevében, a nicaraguai helyzetről (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg és Hilde Vautmans, az ALDE kéviselőcsoport nevében, a nicaraguai helyzetről (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski és Ryszard Czarnecki, az ECR kéviselőcsoport nevében, a nicaraguai helyzetről (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.14-i jegyzőkönyv, 11.18. pont .


28. A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóság, a határozatok elismerése és végrehajtása, valamint a gyermekek jogellenes külföldre vitele * (vita)

Jelentés a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Az első vita időpontja: 2018. január 17. (2018.1.17-i jegyzőkönyv, 19. pont ), melyet szavazás követett az alábbi időpontban: 2018. január 18. (2018.1.18-i jegyzőkönyv, 6.5. pont )

Julia Pitera (az előadó helyettese) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

Felszólal Anna Maria Corazza Bildt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyne Gebhardt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sergio Gaetano Cofferati, Julie Ward és Caterina Chinnici.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias és Michaela Šojdrová.

Felszólal Neven Mimica.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.14-i jegyzőkönyv, 11.4. pont .


29. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, 636.011/OJJE).


30. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.58-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bours Louise, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gutiérrez Prieto Sergio, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Morvai Krisztina, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Igazoltan távol lévők:

Beňová Monika, Cesa Lorenzo, Crowley Brian, Drăghici Damian, Händel Thomas, James Diane, Maštálka Jiří, Patriciello Aldo, Ponga Maurice, Torres Martínez Estefanía, Vozemberg-Vrionidi Elissavet

Utolsó frissítés: 2020. augusztus 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat