Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2618(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0182/2019

Συζήτηση :

PV 14/03/2019 - 8.3
CRE 14/03/2019 - 8.3

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0205

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

8.3. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 και B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Οι Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ana Miranda και που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Krzysztof Hetman και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.47 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου