Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2618(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0182/2019

Debatter :

PV 14/03/2019 - 8.3
CRE 14/03/2019 - 8.3

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.3

Antagna texter :

P8_TA(2019)0205

Protokoll
Torsdagen den 14 mars 2019 - Strasbourg

8.3. Människorättssituationen i Guatemala
CRE

Resolutionsförslag B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 och B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Miranda och som avböjde en fråga ("blått kort") från Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis för S&D-gruppen, Ana Miranda för Verts/ALE-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Krzysztof Hetman och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria och Stanislav Polčák.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.3 i protokollet av den 14.3.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.47 i avvaktan på omröstningen.)

Senaste uppdatering: 13 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy