Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. marts 2019 - Strasbourg

8. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 13.3.2019).


8.1. Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan

Forslag til beslutning B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 og B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes og Bogdan Andrzej Zdrojewski forelagde beslutningsforslagene.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere Julie Ward for S&D-Gruppen, og Nathan Gill for EFDD-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo og Seán Kelly.

Taler: Neven Mimica (medlem af Kommissionen)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.1 i protokollen af 14.3.2019.


8.2. Iran, særligt vedrørende menneskerettighedsforkæmpere

Forslag til beslutning B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 og B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock og Tunne Kelam forelagde beslutningsforslagene.

Talere Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Jaromír Štětina og Anders Primdahl Vistisen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling og Stanislav Polčák.

Taler: Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.2 i protokollen af 14.3.2019.


8.3. Menneskerettighedssituationen i Guatemala

Forslag til beslutning B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 og B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo og Tomáš Zdechovský forelagde beslutningsforslagene.

Talere José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Miranda og der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis for S&D-Gruppen, Ana Miranda for Verts/ALE-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Krzysztof Hetman og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria og Stanislav Polčák.

Taler: Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.3 i protokollen af 14.3.2019.

(Mødet afbrudt kl. 11.47 i afventning af afstemningstiden)

Seneste opdatering: 13. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik