Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 14. märts 2019 - Strasbourg

8. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 13.3.2019 protokollipunkt 3.)


8.1. Inimõiguste olukord Kasahstanis

Resolutsiooni ettepanekud B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 ja B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes ja Bogdan Andrzej Zdrojewski tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Julie Ward fraktsiooni S&D nimel ja Nathan Gill fraktsiooni EFDD nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ja Seán Kelly.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.1.


8.2. Iraan ja eelkõige inimõiguste kaitsjate juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 ja B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock ja Tunne Kelam tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Jaromír Štětina ja Anders Primdahl Vistisen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.2.


8.3. Inimõiguste olukord Guatemalas

Resolutsiooni ettepanekud B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 ja B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo ja Tomáš Zdechovský tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Miranda, ja keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel, Ana Miranda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Krzysztof Hetman ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.3.

(Istung katkestati kell 11.47 kuni hääletuseni.)

Viimane päevakajastamine: 13. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika