Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 14. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

8. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 13.3.2019, kohta 3.)


8.1. Kazakstanin ihmisoikeustilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 ja B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes ja Bogdan Andrzej Zdrojewski esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Julie Ward S&D-ryhmän puolesta ja Nathan Gill EFDD-ryhmän puolesta.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ja Seán Kelly.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.1.


8.2. Iran ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 ja B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock ja Tunne Kelam esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Jaromír Štětina ja Anders Primdahl Vistisen.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling ja Stanislav Polčák.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.2.


8.3. Guatemalan ihmisoikeustilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 ja B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo ja Tomáš Zdechovský esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: PPE-ryhmän puolesta José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Miranda, ja joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta, Ana Miranda Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Krzysztof Hetman ja Seán Kelly.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria ja Stanislav Polčák.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.47 äänestysten alkua odotettaessa.)

Päivitetty viimeksi: 13. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö