Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 14. ožujka 2019. - Strasbourg

8. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točku 3. zapisnika od 13.3.2019..)


8.1. Stanje ljudskih prava u Kazahstanu

Prijedlozi rezolucija B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 i B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes i Bogdan Andrzej Zdrojewski predstavili su prijedloge rezolucije.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorili su Julie Ward, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Nathan Gill, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo i Seán Kelly.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.1 zapisnika od 14.3.2019..


8.2. Iran, posebice položaj boraca za ljudska prava

Prijedlozi rezolucija B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 i B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock i Tunne Kelam predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jaromír Štětina i Anders Primdahl Vistisen.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling i Stanislav Polčák.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.2 zapisnika od 14.3.2019..


8.3. Stanje ljudskih prava u Gvatemali

Prijedlozi rezolucija B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 i B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo i Tomáš Zdechovský predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ana Miranda i koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ana Miranda, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, Krzysztof Hetman i Seán Kelly.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria i Stanislav Polčák.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.3 zapisnika od 14.3.2019..

(Sjednica je prekinuta u 11:47 radi glasovanja.)

Posljednje ažuriranje: 13. lipnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti