Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 maart 2019 - Straatsburg

8. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 13.3.2019 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


8.1. Mensenrechtensituatie in Kazachstan

Ontwerpresoluties B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 en B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes en Bogdan Andrzej Zdrojewski lichten de ontwerpresoluties toe.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Julie Ward, namens de S&D-Fractie, en Nathan Gill, namens de EFDD-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.1 van de notulen van 14.3.2019.


8.2. Iran, in het bijzonder het lot van mensenrechtenactivisten

Ontwerpresoluties B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 en B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock en Tunne Kelam lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Jaromír Štětina en Anders Primdahl Vistisen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.2 van de notulen van 14.3.2019.


8.3. Mensenrechtensituatie in Guatemala

Ontwerpresoluties B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 en B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo en Tomáš Zdechovský lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Miranda en die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis, namens de S&D-Fractie, Ana Miranda, namens de Verts/ALE-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Krzysztof Hetman en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.3 van de notulen van 14.3.2019.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.47 uur onderbroken.)

Laatst bijgewerkt op: 13 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid