Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 14 marca 2019 r. - Strasburg

8. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 13.3.2019)


8.1. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Kazachstanie

Projekty rezolucji B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 i B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes i Bogdan Andrzej Zdrojewski przedstawili projekty rezolucji.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Julie Ward w imieniu grupy S&D i Nathan Gill w imieniu grupy EFDD.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo i Seán Kelly.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.1 protokołu z dnia 14.3.2019.


8.2. Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka

Projekty rezolucji B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 i B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock i Tunne Kelam przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Jaromír Štětina i Anders Primdahl Vistisen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.2 protokołu z dnia 14.3.2019.


8.3. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Gwatemali

Projekty rezolucji B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 i B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo i Tomáš Zdechovský przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Mirandę i który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Xabiera Benita Ziluagę, Francisco Assis w imieniu grupy S&D, Ana Miranda w imieniu grupy Verts/ALE, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Krzysztof Hetman i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.3 protokołu z dnia 14.3.2019.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.47 w oczekiwaniu na głosowanie.)

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności