Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 martie 2019 - Strasbourg

8. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 3 al PV din 13.3.2019.)


8.1. Situația drepturilor omului în Kazahstan

Propuneri de rezoluții B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 și B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes și Bogdan Andrzej Zdrojewski au prezentat propunerile de rezoluție.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit Julie Ward, în numele Grupului S&D, și Nathan Gill, în numele Grupului EFDD.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo și Seán Kelly.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.1 al PV din 14.3.2019.


8.2. Iran, în special cazul apărătorilor drepturilor omului

Propuneri de rezoluții B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 și B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock și Tunne Kelam au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Jaromír Štětina și Anders Primdahl Vistisen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling și Stanislav Polčák.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.2 al PV din 14.3.2019.


8.3. Situația drepturilor omului în Guatemala

Propuneri de rezoluții B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 și B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo și Tomáš Zdechovský au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ana Miranda și care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis, în numele Grupului S&D, Ana Miranda, în numele Grupului Verts/ALE, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Krzysztof Hetman și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria și Stanislav Polčák.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.3 al PV din 14.3.2019.

(Ședința a fost suspendată la 11.47 în așteptarea votării.)

Ultima actualizare: 13 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate