Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. marca 2019 - Štrasburg

8. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 3 zápisnice zo dňa 13.3.2019 .)


8.1. Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane

Návrhy uznesenia B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 a B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes a Bogdan Andrzej Zdrojewski uviedli návrhy uznesení.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Julie Ward v mene skupiny S&D a Nathan Gill v mene skupiny EFDD.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.1 zápisnice zo dňa 14.3.2019.


8.2. Irán, najmä prípad obhajcov ľudských práv

Návrhy uznesenia B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 a B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock a Tunne Kelam uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Bas Belder v mene skupiny ECR, Jaromír Štětina a Anders Primdahl Vistisen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.2 zápisnice zo dňa 14.3.2019.


8.3. Situácia v oblasti ľudských práv v Guatemale

Návrhy uznesenia B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 a B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo a Tomáš Zdechovský uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ana Miranda, a ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis v mene skupiny S&D, Ana Miranda v mene skupiny Verts/ALE, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Krzysztof Hetman a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.3 zápisnice zo dňa 14.3.2019.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.47 pred hlasovaním.)

Posledná úprava: 13. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia