Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2610(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0204/2019

Arutelud :

PV 14/03/2019 - 8.1
CRE 14/03/2019 - 8.1

Hääletused :

PV 14/03/2019 - 11.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0203

Protokoll
Neljapäev, 14. märts 2019 - Strasbourg

11.1. Inimõiguste olukord Kasahstanis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 ja B8-0209/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0204/2019

(asendades B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 ja B8-0209/2019):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Adam Szejnfeld fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel;

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat ja Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0203.

Viimane päevakajastamine: 13. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika