Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2610(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0204/2019

Debaty :

PV 14/03/2019 - 8.1
CRE 14/03/2019 - 8.1

Głosowanie :

PV 14/03/2019 - 11.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0203

Protokół
Czwartek, 14 marca 2019 r. - Strasburg

11.1. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Kazachstanie (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 i B8-0209/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0204/2019

(zastępujący B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 i B8-0209/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Adam Szejnfeld, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR;

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, w imieniu grupy ALDE;

—   Barbara Lochbihler i Heidi Hautala, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat i Luke Ming Flanagan, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2019)0203)

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności