Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2610(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0204/2019

Debatter :

PV 14/03/2019 - 8.1
CRE 14/03/2019 - 8.1

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.1

Antagna texter :

P8_TA(2019)0203

Protokoll
Torsdagen den 14 mars 2019 - Strasbourg

11.1. Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 och B8-0209/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0204/2019

(ersätter B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 och B8-0209/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák och Adam Szejnfeld, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Ana Gomes, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock och Monica Macovei, för ECR-gruppen;

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans och Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler och Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen;

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat och Luke Ming Flanagan, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0203)

Senaste uppdatering: 13 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy