Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2611(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0186/2019

Arutelud :

PV 14/03/2019 - 8.2
CRE 14/03/2019 - 8.2

Hääletused :

PV 14/03/2019 - 11.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0204

Protokoll
Neljapäev, 14. märts 2019 - Strasbourg

11.2. Iraan ja eelkõige inimõiguste kaitsjad (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 ja B8-0194/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0186/2019

(asendades B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 ja B8-0194/2019):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ja José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein ja Wajid Khan fraktsiooni S&D nimel;

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga ja Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel;

—   Bodil Valero, Heidi Hautala ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan ja Marie Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0204).

Viimane päevakajastamine: 13. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika