Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2611(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0186/2019

Keskustelut :

PV 14/03/2019 - 8.2
CRE 14/03/2019 - 8.2

Äänestykset :

PV 14/03/2019 - 11.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0204

Pöytäkirja
Torstai 14. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

11.2. Iran ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 ja B8-0194/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0186/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 ja B8-0194/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ja José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein ja Wajid Khan S&D-ryhmän puolesta

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga ja Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta

—   Bodil Valero, Heidi Hautala ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan ja Marie Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0204)

Päivitetty viimeksi: 13. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö