Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2611(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0186/2019

Debaty :

PV 14/03/2019 - 8.2
CRE 14/03/2019 - 8.2

Głosowanie :

PV 14/03/2019 - 11.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0204

Protokół
Czwartek, 14 marca 2019 r. - Strasburg

11.2. Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 i B8-0194/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0186/2019

(zastępujący B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 i B8-0194/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil i José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein i Wajid Khan, w imieniu grupy S&D;

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga i Charles Tannock, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, w imieniu grupy ALDE;

—   Bodil Valero, Heidi Hautala i Barbara Lochbihler, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan i Marie Christine Vergiat, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2019)0204)

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności