Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2611(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0186/2019

Rozpravy :

PV 14/03/2019 - 8.2
CRE 14/03/2019 - 8.2

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.2

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0204

Zápisnica
Štvrtok, 14. marca 2019 - Štrasburg

11.2. Irán, najmä prípad obhajcov ľudských práv (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 a B8-0194/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0186/2019

(nahrádzajúci B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 a B8-0194/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil a José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein a Wajid Khan, v mene skupiny S&D;

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga a Charles Tannock, v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä, v mene skupiny ALDE;

—   Bodil Valero, Heidi Hautala a Barbara Lochbihler, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan a Marie Christine Vergiat, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2019)0204)

Posledná úprava: 13. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia