Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2611(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0186/2019

Debatter :

PV 14/03/2019 - 8.2
CRE 14/03/2019 - 8.2

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.2

Antagna texter :

P8_TA(2019)0204

Protokoll
Torsdagen den 14 mars 2019 - Strasbourg

11.2. Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 och B8-0194/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0186/2019

(ersätter B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 och B8-0194/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil och José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein och Wajid Khan, för S&D-gruppen;

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga och Charles Tannock, för ECR-gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans och Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen;

—   Bodil Valero, Heidi Hautala och Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen;

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan och Marie Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0204)

Senaste uppdatering: 13 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy