Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2618(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0182/2019

Keskustelut :

PV 14/03/2019 - 8.3
CRE 14/03/2019 - 8.3

Äänestykset :

PV 14/03/2019 - 11.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0205

Pöytäkirja
Torstai 14. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

11.3. Guatemalan ihmisoikeustilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 ja B8-0197/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0182/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 ja B8-0197/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Inese Vaidere, Stanislav Polčák ja Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta

—   Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0205)

Päivitetty viimeksi: 13. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö