Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2618(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0182/2019

Debaty :

PV 14/03/2019 - 8.3
CRE 14/03/2019 - 8.3

Głosowanie :

PV 14/03/2019 - 11.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0205

Protokół
Czwartek, 14 marca 2019 r. - Strasburg

11.3. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Gwatemali (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 i B8-0197/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0182/2019

(zastępujący B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 i B8-0197/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Inese Vaidere, Stanislav Polčák i Jiří Pospíšil, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Ramón Jáuregui Atondo, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić i Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, w imieniu grupy ALDE;

—   Molly Scott Cato, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2019)0205)

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności