Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2618(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0182/2019

Debatter :

PV 14/03/2019 - 8.3
CRE 14/03/2019 - 8.3

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.3

Antagna texter :

P8_TA(2019)0205

Protokoll
Torsdagen den 14 mars 2019 - Strasbourg

11.3. Människorättssituationen i Guatemala (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 och B8-0197/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0182/2019

(ersätter B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 och B8-0197/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Inese Vaidere, Stanislav Polčák och Jiří Pospíšil, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Ramón Jáuregui Atondo, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans och Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen;

—   Molly Scott Cato, för Verts/ALE-gruppen;

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0205)

Senaste uppdatering: 13 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy