Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0060(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0440/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0440/2018

Συζήτηση :

PV 13/03/2019 - 23
CRE 13/03/2019 - 23

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2018 - 9.1
CRE 13/12/2018 - 9.1
PV 14/03/2019 - 11.6
CRE 14/03/2019 - 11.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0208

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

11.6. Ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Esther de Lange και Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Η ψηφοφορία επί της απόφασης για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων διεξήχθη στις 13 Δεκεμβρίου 2018 (σημείο 9.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2018).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

Παρεμβαίνουν ο Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος ζητεί οι τροπολογίες να τεθούν σε ψηφοφορία πριν από την προσωρινή συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού και ο Roberto Gualtieri (εισηγητής) κατά αυτού του αιτήματος.

Με ΟΚ (149 υπέρ, 431 κατά, 14 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0208)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου