Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0060(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0440/2018

Predkladané texty :

A8-0440/2018

Rozpravy :

PV 13/03/2019 - 23
CRE 13/03/2019 - 23

Hlasovanie :

PV 13/12/2018 - 9.1
CRE 13/12/2018 - 9.1
PV 14/03/2019 - 11.6
CRE 14/03/2019 - 11.6

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0208

Zápisnica
Štvrtok, 14. marca 2019 - Štrasburg

11.6. Minimálne krytie strát pri problémových expozíciách ***I (hlasovanie)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o minimálne krytie strát pri problémových expozíciách [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Esther de Lange a Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 13. decembra 2018 (bod 9.1 zápisnice zo dňa 13.12.2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

Vystúpili títo poslanci: Matt Carthy, v mene skupiny GUE/NGL so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred predbežnou dohodou v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku, a Roberto Gualtieri (spravodajca) proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 149, proti: 431, zdržali sa hlasovania: 14).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0208)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Posledná úprava: 13. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia