Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2614(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0171/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0211

Protokoll
Torsdagen den 14 mars 2019 - Strasbourg

11.9. Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019 och B8-0175/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0171/2019

(ersätter B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019 och B8-0174/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Markus Ferber och Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, för PPE-gruppen;

—   Pervenche Berès och Mercedes Bresso, för S&D-gruppen;

—   Kay Swinburne, för ECR-gruppen;

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld och Jean Arthuis, för ALDE-gruppen;

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas, Eickhout, Thomas Waitz och Sven Giegold, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0211)

(Resolutionsförslag B8-0175/2019 bortföll.)

Senaste uppdatering: 13 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy