Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0901(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0148/2019

Внесени текстове :

A8-0148/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Приети текстове :

P8_TA(2019)0212

Протокол
Четвъртък, 14 март 2019 г. - Страсбург

11.10. Назначаване на Себастиано Лавиола за нов член на Единния съвет за преструктуриране (гласуване)
CRE

Доклад относно предложението на Комисията за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)
Тайно гласуване (член 180а, параграф 1 от Правилника за дейността)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 14.3.2019 г.)

Изказаха се Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, за да поиска, в съответствие с член 190 от Правилника за дейността, отлагането на двата доклада A8-0148/2019 и A8-0144/2019, и Roberto Gualtieri (докладчик), против искането.

С поименно гласуване (190 гласа „за“, 338 гласа „против“, 30 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0212)

Последно осъвременяване: 13 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност