Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0901(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0148/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0148/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0212

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

11.10. Διορισμός του Sebastiano Laviola ως νέου μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)
Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 180α παράγραφος 1 του Κανονισμού)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019)

Παρεμβαίνουν ο Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 190 του Κανονισμού, να αναβληθεί η ψηφοφορία επί των δύο εκθέσεων A8-0148/2019 και A8-0144/2019, και ο Roberto Gualtieri (εισηγητής), κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (190 υπέρ, 338 κατά, 30 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0212)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου