Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0901(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0148/2019

Ingivna texter :

A8-0148/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Antagna texter :

P8_TA(2019)0212

Protokoll
Torsdagen den 14 mars 2019 - Strasbourg

11.10. Utnämning av Sebastiano Laviola som ny ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om kommissionens förslag till utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)
Sluten omröstning (artikel 180a.1 i arbetsordningen)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 14.3.2019)

Talare: Sven Giegold, för Verts/ALE-gruppen, begärde med åberopande av artikel 190 i arbetsordningen att omröstningen om de två betänkandena A8-0148/2019 och A8-0144/2019 skulle skjutas upp; Roberto Gualtieri (föredragande) motsatte sig denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (190 röster för, 338 röster emot, 30 nedlagda röster).

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0212)

Senaste uppdatering: 13 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy