Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0902(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0146/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0146/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0214

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

11.12. Διορισμός του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ψηφοφορία)

Έκθεση που αφορά τον διορισμό του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών [N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)
Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 180α παράγραφος 1 του Κανονισμού)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0214)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου