Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2580(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0177/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/03/2019 - 11.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0215

Protokol
Torsdag den 14. marts 2019 - Strasbourg

11.13. En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 og B8-0181/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0177/2019

(erstatter B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 og B8-0181/2019):

stillet af:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina og Fernando Ruas, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri og Ana Gomes, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki og Anna Elżbieta Fotyga, for ECR-Gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg og Hilde Vautmans, for ALDE-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken og Bodil Valero, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0215)

Seneste opdatering: 13. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik