Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2580(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0177/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/03/2019 - 11.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0215

Protokoll
Neljapäev, 14. märts 2019 - Strasbourg

11.13. Inimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 ja B8-0181/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0177/2019

(asendades B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 ja B8-0181/2019):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina ja Fernando Ruas fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki ja Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken ja Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0215).

Viimane päevakajastamine: 13. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika