Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2580(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0177/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/03/2019 - 11.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0215

Pöytäkirja
Torstai 14. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

11.13. Ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 ja B8-0181/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0177/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 ja B8-0181/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina ja Fernando Ruas PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki ja Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0215)

Päivitetty viimeksi: 13. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö