Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2580(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0177/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/03/2019 - 11.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0215

Zapisnik
Četvrtak, 14. ožujka 2019. - Strasbourg

11.13. Europski režim sankcija za kršenje ljudskih prava (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 i B8-0181/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0177/2019

(koji zamjenjujeB8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 i B8-0181/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina i Fernando Ruas, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri i Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki i Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken i Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA(2019)0215)

Posljednje ažuriranje: 13. lipnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti