Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2580(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0177/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/03/2019 - 11.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0215

Notulen
Donderdag 14 maart 2019 - Straatsburg

11.13. Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 en B8-0181/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0177/2019

(ter vervanging van B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 en B8-0181/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina en Fernando Ruas, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0215)

Laatst bijgewerkt op: 13 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid