Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2580(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0177/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/03/2019 - 11.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0215

Proces-verbal
Joi, 14 martie 2019 - Strasbourg

11.13. Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 și B8-0181/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0177/2019

(care înlocuiește B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 și B8-0181/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina și Fernando Ruas, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri și Ana Gomes, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2019)0215)

Ultima actualizare: 13 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate