Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2580(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0177/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0215

Protokoll
Torsdagen den 14 mars 2019 - Strasbourg

11.13. En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 och B8-0181/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0177/2019

(ersätter B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 och B8-0181/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina och Fernando Ruas, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri och Ana Gomes, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki och Anna Elżbieta Fotyga, för ECR-gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0215)

Senaste uppdatering: 13 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy