Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2612(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0176/2019

Texte depuse :

B8-0176/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/03/2019 - 11.14

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0216

Proces-verbal
Joi, 14 martie 2019 - Strasbourg

11.14. Urgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor (vot)

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola și Emil Radev, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel și Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Petr Ježek și Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini și Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, referitoare la caracterul urgent al întocmirii unei liste negre a UE cuprinzând țări terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0216)

Ultima actualizare: 13 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate